King County logo
v1.0.0

Khu Công viên Đô thị Hồ bơi Des Moines

Ủy viên Vị trí Số 2

Shane Stender

Shane Stender

303 S 216TH ST

DES MOINES, WA 98198

shanestender@gmail.com

Education: Cử nhân Khoa học Tự nhiên khoa Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên tại IMC
Occupation: Quản lý Đối tác công ty quảng cáo Partner SilverBack
Statement:

Với tư cách là một ủy viên hiện tại, tôi chủ động đưa ra các ý tưởng và mối quan tâm cũng như việc làm để vượt qua những thách thức để theo kịp nhu cầu của cộng đồng. Tôi tham gia vào ủy ban tiếp cận cộng đồng để cải thiện khả năng tiếp cận hồ bơi choTất cả cư dân Des Moines và lớn hơn nữa là cộng đồng chơi thể thao dưới nước. Tôi đang làm việc để mở rộng chương trình bài học hướng tới mục tiêu dài hạn là thấy mọi trẻ em địa phương đều có thể tiếp thu các bài học. 

Tôi đã là một phần của cộng đồng vui chơi dưới nước trong suốt cuộc đời của tôi; Người hướng dẫn dạy bơi, đội bơi, nhân viên cứu hộ, vận động viên bơi lội của trường đại học, huấn luyện viên câu lạc bộ và mùa hè, thành viên hội đồng quản trị câu lạc bộ và chủ tịch câu lạc bộ mùa hè.  

Tôi dự định tiếp tục làm việc hướng tới một tương lai toàn là bể bơi, nơi tất cả trẻ em đều học bơi và MRP phục vụ mọi nhu cầu dưới nước đầy đủ cho cộng đồng bơi lội. Chúng ta muốn có một hồ bơi hoạt động cho toàn bộ cộng đồng vui chơi dưới nước ở địa phương của chúng ta để tất cả các cá nhân có thể tận hưởng cơ hội giải trí đi kèm với việc biết bơi.

27 vi-VN Production