Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Hội đồng Thành phố Cộng đồng Houghton

Hội đồng Vị trí Số 6

Larry Toedtli

Larry Toedtli

11201 NE 58TH PL

KIRKLAND, WA 98033

larry.toedtli@gmail.com

Education: Cử nhân Xây dựng Dân dụng, Đại học Colorado; Thạc sĩ Xây dựng Dân dụng, Đại học Washington
Occupation: Kỹ sư Quy hoạch Giao thông Chuyên nghiệp - Đã nghỉ hưu
Statement:

Các quyết định mà Hội đồng Cộng đồng Houghton (HCC) đưa ra ảnh hưởng đến cách nhìn và cảm nhận của cộng đồng và các khu vực lân cận của chúng ta. Nếu được bầu vào HCC, tôi cam kết sẽ lắng nghe để thấu hiểu  là các quyết định của HCC ảnh hưởng đến các cá nhân, gia đình, khu vực lân cận, doanh nghiệp và toàn bộ Thành phố như thế nào. Tôi cũng sẽ đảm bảo rằng các hành động sử dụng đất đề xuất sẽ luôn tuân thủ Quy hoạch Tổng thể, Quy hoạch Khu vực Lân cận và các quy định phát triển là những cam kết của Thành Phố đối với cộng đồng.
 

Với tư cách là kỹ sư quy hoạch giao thông, chuyên môn của tôi là đánh giá các tác động tiềm tàng của các quyết định sử dụng đất đối với tất cả các phương thức giao thông, bao gồm cả vấn đề an toàn và ùn tắc. Tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo các quyết định sử dụng đất và giao thông đều sẽ hỗ trợ tầm nhìn của cộng đồng.
 

Tôi hiện là chủ tịch của Hiệp hội Khu phố Central Houghton. Với vai trò này, tôi tích cực tham gia vào các dự án sử dụng đất và giao thông, bao gồm Quy hoạch Trung tâm Khu phố Houghton Everest gần đây và Nghiên cứu Hành lang Đường số 6.

27 vi-VN Production