Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Hội đồng Thành phố Cộng đồng Houghton

Hội đồng Vị trí Số 5

John Kappler

John Kappler

5025 112TH AVE NE

KIRKLAND, WA 98033

johnk@kapplerhomeplans.com

Education: Cử nhân Kiến trúc
Occupation: Chủ Doanh nghiệp Công ty Kiến trúc
Statement:

Tôi là một kiến trúc sư đang hành nghề và là chủ doanh nghiệp. Trong 35 năm qua, tôi đã tham gia vào việc xây dựng hàng trăm khu phố và hàng nghìn nhà ở tại vùng Pacific Northwest. Tôi có hiểu biết chuyên sâu về môi trường được xây dựng đó cũng như các quy định về xây dựng và phân vùng qui định chúng. Trong thời gian tôi phục vụ trong Hội đồng Cộng đồng Houghton, tôi đã có cơ hội tham gia vào quá trình đánh giá những ảnh hưởng của các Quy định Phân vùng Kirkland đến Cộng đồng Houghton. Tôi tin rằng tôi đã tạo ra sự khác biệt trong việc cân bằng các quy định với việc bảo vệ các quyền sở hữu và việc bảo tồn cảnh quan của cộng đồng mà tất cả chúng ta đều yêu mến. Tôi rất cảm kích nếu quý vị bỏ phiếu cho tôi để tôi có thể tiếp tục phục vụ cho cộng đồng của chúng ta.

27 vi-VN Production