Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Hội đồng Thành phố Cộng đồng Phía Đông Bellevue

Hội đồng Vị trí Số 2

Betsi Hummer

Betsi Hummer

14541 SE 26TH ST

BELLEVUE, WA 98007

(425) 591-4784

betsihummer@yahoo.com

Education: Tôi là một cư dân địa phương tại Bellevue; tốt nghiệp từ Trường Trung học Phổ thông Bellevue, Bằng Cử nhân Đại học Seattle, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Đại học Puget Sound
Occupation: Tôi làm việc cho các thành viên EBCC và với tư cách là Cộng sự của FredMeyer
Statement:

Tôi là Betsi Hummer, đang tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 3 với tư cách là Ủy viên Hội đồng Cộng Đồng East Bellevue Vị trí số 2 - một tình nguyện viên, người không đảng phái, vị trí được bầu cử.  

Các đồng nghiệp của tôi đã tin tưởng tôi phục vụ trong vai trò Chủ tịch trong bốn năm vừa qua.

Mỗi cư dân East Bellevue đều nhận được cam kết kiên định của tôi. Các cuộc họp của Hội đồng Thành phố và Ủy ban Kế hoạch là công việc thứ hai của tôi; Tôi rất chú ý đến các vấn đề sẽ ảnh hưởng đến quyền tài phán của East Bellevue và đến trước EBCC để xem xét và bỏ phiếu. Các ưu tiên của thành phố - tiếp cận, an toàn, giao thông, nhà ở giá cả phải chăng, tình trạng vô gia cư, phát triển - sẽ tác động đến các cử tri và sự khác biệt của các khu dân cư của họ là mối quan tâm chính của tôi. Tôi đã cẩn thận nghiên cứu từng vấn đề để đảm bảo mình sẽ đại diện tốt nhất cho tất cả mọi người. Để thông báo cho các cử tri EBCC và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, tôi đăng bài trên Nextdoor.com và ghé thăm các khu vực lân cận, mối quan tâm của các Cư dân được phản ánh trong nhận xét và bình chọn. Tôi khuyến khích quý vị bỏ phiếu để tiếp tục EBCC và tôi mong sẽ nhận được phiếu bầu của quý vị.

27 vi-VN Production