Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Bệnh viện Công Số 5

Ủy viên Vị trí Số 5

Alan Aman

Alan Aman

23725 49TH AVE SW

VASHON, WA 98070

alanaman@comcast.net

Education: Cử nhân, Cao đẳng Wheaton; Thạc sĩ, Chủng viện NAB; Thạc sĩ Quản trị Y tế, Đại học Washington
Occupation: Điều hành hệ thống y tế (đã nghỉ hưu)
Statement:

Là một lãnh đạo lâu năm của các tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tôi hoàn toàn tán thành giải pháp khu bệnh viện vào năm 2019. Ủy ban gồm năm thành viên đã nhận được sự ủng hộ đông đảo từ cộng đồng để giải quyết hiệu quả vấn đề trọng tâm, dịch vụ chăm sóc ban đầu đáng tin cậy tại địa phương. Trong tương lai, những thách thức và khó khăn sẽ tăng lên khi chúng ta tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề về sự bất bình đẳng trong y tế, khả năng chi trả, mở rộng hoạt động chăm sóc y tế cơ bản, đưa vào dịch vụ sức khỏe hành vi, trong khi vẫn duy trì mức phí dự kiến hợp lý. Thực tế là hệ thống chăm sóc sức khỏe của quốc gia đã bị phá vỡ và hành động của địa phương sẽ là điều cần thiết để giải quyết những lỗ hổng nghiêm trọng. Tôi mong được đóng góp kinh nghiệm của bản thân trong việc giải quyết những khó khăn hiện tại của chúng ta.

Tôi đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc gắn kết cộng đồng bao gồm các hoạt động như cung cấp dịch vụ trong ban quản trị của United Way, Quỹ Cao đẳng Cộng đồng Cabrillo, hội đồng kinh doanh và các tổ chức phi lợi nhuận khác và sẽ làm việc để đảm bảo sự tham gia liên tục của cộng đồng trong việc cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Vashon Island.

27 vi-VN Production