Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Bệnh viện Công Số 4

Ủy viên Vị trí Số 1

David Speikers

David Speikers

32116 SE RED-FALL CITY RD

FALL CITY, WA 98024

law@davidspeikers.com

davidspeikers.com

Education: Cử nhân Khoa học Tự nhiên Đại học Minnesota 1984, Tiến sĩ Luật, Trường Đại học Seattle 1989
Occupation: Luật sư, cư dân và tham gia ở Valley từ năm 2002
Statement:

Tôi rất tự hào được phục vụ quý vị với tư cách là Ủy viên Hội đồng trong vòng 14 năm qua, với một nửa thời gian là chủ tịch tài chính. Bệnh viện của quý vị đã phát triển từ 60 tăng đến hơn 300 nhân viên và có ngân sách gần $50,000,000. Khu vực đã có kết quả kinh doanh tích cực đầu tiên vào năm 2019 và đang tiếp tục cố gắng đạt được một lần nữa vào năm 2021.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ hình ảnh chuẩn đoán, dịch vụ cấp cứu, chăm sóc khẩn cấp 24/24, các phòng khám và nhiều chuyên khoa phục vụ gần 30,000 lượt bệnh nhân mỗi năm. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp hơn $1 triệu cho chăm sóc từ thiện mỗi năm. Puget Sound Physicians (giống như ER của Overlake) hiện đã ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ cấp cứu tuyệt vời kể từ tháng 12 năm 2020.

Cơ quan Y tế Quận King đã chỉ định bệnh viện của chúng ta là địa điểm ưu tiên cho việc tiêm chủng ngừa phía Đông Quận King. Chúng ta đã tiêm hơn 12,000 vắc xin COVID: trẻ em có thể lấy hẹn để có thể đi học lại. Tôi sẽ tiếp tục giữ sự minh bạch trong khi đặt trọng tâm lớn vào dịch vụ xuất sắc.

David

27 vi-VN Production