King County logo
v1.0.0

Khu Bệnh viện Công Số 1

Ủy viên Khu vực Số 3

No photo submitted

Rita J. Miller

1240 51ST PL NE

AUBURN, WA 98002

(253) 347-8589

ritamiller23@gmail.com

Education: Thạc sĩ Khoa học Thư viện, USC: Thạc sĩ Điều dưỡng Đại học Tiểu bang Idaho; Tiến sĩ Giáo dục, Đại học Idaho.
Occupation: Giáo sư ngành điều dưỡng đã nghỉ hưu, y tá chính quy, cư dân WA. từ năm 2008.
Statement:

Công việc đầu tiên của tôi là làm Thủ thư Y khoa trong một bệnh viện giảng dạy lớn cung cấp thông tin y tế cho các bác sĩ, bác sĩ nội trú, y tá và các nhân viên bệnh viện khác. Tôi hiện đã nghỉ hưu và được bổ nhiệm vào một vị trí trống trong Hội đồng Ủy viên vào tháng 6 năm 2021. Tôi đang tranh cử để hoàn thành nốt bốn năm nhiệm kỳ. Tôi ưu tiên đảm bảo Valley cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất có thể và các y tá, kỹ thuật viên và nhân viên y tế khác của chúng ta được trả lương xứng đáng. Tôi cũng muốn trao lại quyền kiểm soát Valley cho các ủy viên dân cử để đảm bảo bệnh viện hoạt động có trách nhiệm.

Là một giáo sư ngành điều dưỡng, tôi bắt đầu giảng dạy tại một trường cao đẳng cộng đồng và sau khi nhận bằng Tiến sĩ về giáo dục, tôi đã giúp tạo ra một chương trình điều dưỡng Bachalaureate cấp tốc tại Đại học Tiểu bang Idaho mà tôi đã điều phối và giảng dạy trong vài năm. Sau khi chuyển đến WA vào năm 2008, tôi giảng dạy ngành điều dưỡng tại trường Cao đẳng Cộng đồng Green River cho đến khi tôi nghỉ hưu.

Tôi rất băn khoăn về việc quyền kiểm soát Valley đã được chuyển giao năm 2011 từ năm ủy viên dân cử sang cho Hội đồng Quản trị gồm mười ba thành viên, bao gồm năm Ủy viên dân cử và tám người được chỉ định của UW - như vậy các ủy viên dân cử không còn quyền kiểm soát Valley. Nếu quý vị bầu cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không nhập nhằng về việc ai kiểm soát Valley cho đến khi các ủy viên dân cử thực sự giành lại quyền kiểm soát.

Dựa vào kiến thức của mình, tôi hiểu các khía cạnh của vấn đề trách nhiệm đối với cộng đồng trong khu bệnh viện và đối với bệnh nhân của chúng ta, những người phụ thuộc vào bệnh viện để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của họ. Tôi muốn trở thành một phần trong tương lai tươi sáng của Valley. Tôi hi vọng quý vị bầu cho tôi.

27 vi-VN Production