Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Cứu hỏa và Cứu hộ Snoqualmie Pass

Ủy viên Vị trí Số 5

James Sammet

James Sammet

1180 SNOQUALMIE DR, PO BOX 214

SNOQUALMIE PASS, WA 98068

(425) 999-2953

jim.sammet@gmail.com

Education: Cử nhân Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng, Đại học Massachusetts, năm 1989
Occupation: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Chuyên nghiệp, Quản lý Dự án, David Evans and Associates Inc.
Statement:

Tôi sinh sống tại Snoqualmie Pass suốt từ năm 2004 và tôi đã chứng kiến nhiều thay đổi ở nơi này cũng như các khu vực xung quanh trong 17 năm qua. Tôi được bổ nhiệm làm Ủy viên Hội đồng Khu Cứu hỏa vào năm 2020 để thay thế cho một ủy viên hội đồng sắp nghỉ hưu và tôi muốn tiếp tục với tư cách là Ủy viên Hội đồng Khu Cứu hỏa để giúp hướng dẫn khu vực của chúng ta khi cộng đồng của chúng ta phát triển để chắc chắn chúng tôi cung cấp mức độ dịch vụ cao nhất cho sự an toàn của cộng đồng.

27 vi-VN Production