Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Cứu hỏa & Cứu hộ South King

Ủy viên Vị trí Số 3

Caroline Vadino

Caroline Vadino

PO BOX 25251

FEDERAL WAY, WA 98093

Electcarolinevadino@gmail.com

Education: Bằng Cử nhân Ngành Quản lý Kinh doanh, Tài chính, Đại học Bang Washington
Occupation: Kế toán trong ngành Công nghiệp Chăm sóc sức khỏe
Statement:

Là một cư dân lâu đời của khu vực, tôi mong muốn quý vị sẽ xem xét tư cách ứng cử viên của tôi với tư cách là một trong những Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa và Cứu hộ Phía Nam Quận King. 

 

Sau khi theo học tại Đại học Bang Washington để hoàn thành bằng cử nhân trong ngành tài chính, tôi đang là một kế toán trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe tại Federal Way. Tôi rất quan tâm một cách tha thiết đến cộng đồng, và đã tình nguyện với vị trí là lãnh đạo 4-H tại Quận King cũng như là một thành viên của Hội đồng Sáng lập Nghệ thuật Biểu diễn của Federal Way. 

 

Cứu hỏa và cứu hộ là dịch vụ thiết yếu mà chúng ta cần phải đảm bảo sẽ luôn là tốt nhất có thể. Tôi cũng muốn tăng cường tính gắn kết và tiếp cận để kêu gọi cộng động tham gia trong những cuộc đối thoại, điều đó sẽ giúp cải thiện dịch vụ của họ. Tính công bằng và tiếp cận các dịch vụ cho tất cả các cư dân bất kể nền kinh tế-xã hội hoặc văn hóa sẽ là một trong những ưu tiên của tôi. Tôi sẽ hỗ trợ những người lính cứu hỏa chăm chỉ và nhân viên hỗ trợ cũng như thúc đẩy sự đa dạng hóa trong bộ phận.

27 vi-VN Production