King County logo
v1.0.0

Khu Cứu hỏa & Cứu hộ South King

Ủy viên Vị trí Số 5

Dave Berger

Dave Berger

32701 6TH AVENUE SW

FEDERAL WAY, WA 98023

twobergers1974@comcast.net

retaindaveberger.org

Education: Cử nhân Khoa học Chính trị, Đại học Santa Barbara; Thạc sĩ Ngành Hành chính Công, Đại học Tiểu bang California, Hayward
Occupation: Quản lý Thành phố đã nghỉ hưu, Giám đốc Điều hành Đặc khu, Giám đốc Khu vực Tư nhân
Statement:

Tháng 3 năm 2020, tôi được bổ nhiệm vào Vị trí trống số 5 của Hội đồng Ủy viên SKFR. Tôi đã lắng nghe ý kiến và giao lưu với các cư dân, chủ doanh nghiệp, các ủy viên cứu hỏa, ban quản lý phòng cháy và chữa cháy về những khó khăn và cơ hội mà khu vực sẽ phải đối mặt trong những năm tới. Tôi ủng hộ việc tăng cường các mối quan hệ lao động/quản lý bằng cách sử dụng mô hình thương lượng hợp tác, dựa trên lợi ích; sáng kiến đa dạng hóa lực lượng của ban quản lý cứu hỏa; tăng cường sự tham gia của khu vực trong các hoạt động đào tạo ở phía Nam của Quận King và mở rộng cơ hội kết nối, đào tạo và thu hút cộng đồng tham gia vào các chương trình và dịch vụ SKFR. 

Với 25 năm kinh nghiệm giám sát và điều hành thành công các sở cứu hỏa/khu vực khác, tôi sẽ đóng góp một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ cùng kinh nghiệm dày dặn và các phương pháp đã được chứng minh để cung cấp các dịch vụ phòng cháy chữa cháy và cấp cứu y tế với chất lượng cao nhất trong phạm vi nguồn tài chính hiện có. Các cư dân tại Federal Way, Des Moines và Auburn West Hill có thể tin tưởng rằng nếu được bầu chọn, tôi sẽ tiếp tục duy trì sự chính trực và trung thực đã qua kiểm chứng của bản thân cùng với quan điểm luôn đặt lợi ích cao nhất của công chúng lên làm hàng đầu. 

Để nắm thêm thông tin về những hoạt động liên quan đến cộng đồng của tôi cũng như danh sách những người ủng hộ tôi, xin quý vị vui lòng truy cập retaindaveberger.org

Tôi thực sự mong mỏi được tiếp tục phục vụ quý vị trong vai trò là một Ủy viên SKFR và trân trọng đề nghị phiếu bầu của quý vị trong đợt tổng tuyển cử vào Tháng 11 này.      

27 vi-VN Production