Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Cứu hỏa & Cứu hộ South King

Ủy viên Vị trí Số 2

Julian Martinez

Julian Martinez

4005 SW 314TH ST

FEDERAL WAY, WA 98023

(206) 805-9022

leomarksk87@hotmail.com

Education: Kỹ sư Hệ thống Máy tính
Occupation: Thợ điện
Statement:

Tôi đã làm thợ điện cho IBEW Local 46 hơn sáu năm và tôi hiểu rõ các yêu cầu và quy định mà qui định về điện yêu cầu để phòng tránh hỏa hoạn. 

Phía Nam Quận King đã có lịch sử hỗ trợ tích cực cho các đội cứu hỏa và cứu hộ của chúng tôi. Tôi biết nhiều dịch vụ do Sở Cứu hỏa cung cấp, ngoài những dịch vụ chữa cháy. Kinh nghiệm trước đây của tôi khi làm việc với Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Seattle cho phép tôi đóng góp quan điểm khác biệt cho Hội đồng Cứu hỏa. Tôi quan tâm đến việc thúc đẩy hơn nữa các mục tiêu của toàn bộ Sở Cứu hỏa phía Nam Quận King và nỗ lực để đưa ra chính sách về cách thực hiện chương trình nghị sự đó.

Tôi đã tham gia hoạt động tình nguyện tại các tổ chức phi lợi nhuận lấy thanh niên địa phương làm trung tâm và muốn giáo dục nhiều hơn cho thanh niên xung quanh SKFR. Tôi sẽ mang lại tiếng nói mới mẻ, sự đa dạng cho hội đồng và vô cùng biết ơn phiếu bầu của quý vị. Trong tình Đoàn kết.

Bill Fuller

Bill Fuller

28815 8TH AVE S

FEDERAL WAY, WA 98003

(253) 315-1519

consult4frm@aol.com

Education: Cử nhân ngành Công nghiệp Gỗ, Thạc sĩ Ngành Giấy và Bột giấy Đại học Washington
Occupation: Cố vấn kỹ thuật và Giáo viên Phụ trợ Tiểu học
Statement:

Đó là một quyết định dễ dàng để tái tranh cử và tiếp tục phục vụ quý vị với tư cách là Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa và Cứu hộ Phía Nam Quận King. Là một thành viên Hội đồng, tôi chân thành cảm ơn quý vị vì đã chấp thuận các khoản thuế và dự luật trái phiếu. Điều này cho phép lực tiếp tục bảo vệ ở cấp độ cao từ những cảnh sát và lính cứu hỏa. 

Tôi đã tham gia một cách nhiệt tình cùng các ủy viên khác trong việc phê duyệt việc thay thế động cơ cũ, xe thang và xe cứu trợ. Trái phiếu cải thiện vốn cho phép tu sửa và tăng khả năng chống động đất của sáu trạm và cung cấp một cơ sở bảo trì mà đội tàu đang rất cần. Chúng tôi cũng đã thuê một đội trưởng cứu hỏa có trình độ cao. Sau những năm làm lính cứu hỏa tình nguyện cho tôi sự tôn trọng cao đối với việc đào tạo và nâng cao kỹ năng mà chúng tôi cung cấp cho các nhân viên cứu hỏa của mình. 

Với tư cách là một Ủy viên, tôi cam kết cộng tác với Hội đồng Ủy viên và làm việc với tất cả các nhà lãnh đạo công. Tôi sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi và mối quan tâm và lo lắng của các cư dân về dịch vụ cung cấp bởi Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Phía Nam Quận King.

27 vi-VN Production