Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Sở Cứu hỏa Shoreline

Ủy viên Vị trí Số 3

Rod Heivilin

Rod Heivilin

20004 15TH AVE NW

SHORELINE, WA 98177

(206) 546-1455

r2h1@comcast.net

Education:
Occupation: Sĩ quan cứu hỏa đã nghỉ hưu
Statement:

Trong mười hai năm qua, tôi rất vinh dự được là một ủy viên hội đồng của Sở Cứu hỏa Shoreline. 

Trước khi nghỉ hưu, tôi từng là lính cứu hỏa tình nguyện, lính cứu hỏa chuyên nghiệp và sĩ quan, tất cả đều ở Shoreline. Tôi biết và hiểu những gì cần thiết để duy trì một sở cứu hỏa cân bằng.

Tình trạng phân vùng đã trở thành tiêu chuẩn trong dịch vụ cứu hỏa với rất nhiều sở nhỏ hợp nhất để tạo thành Cơ quan Cứu hỏa Khu vực. Dễ thấy là xu hướng này sẽ tiếp tục khi nhiều sở phải vật lộn với những lo ngại về tài chính và nhân sự. Giống như các sở khác, Shoreline sẽ cân nhắc các lựa chọn nếu nhu cầu phát sinh nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến dịch vụ. Nhờ sự ủng hộ thường xuyên của người dân, Sở cứu hỏa Shoreline có đầy đủ nhân lực và tài chính vững vàng. Tôi đang hướng tới một nhiệm kỳ thứ ba để có thể tiếp tục tích cực tham gia vào việc đảm bảo đáp ứng các nhu cầu trong tương lai của chúng ta và duy trì mức độ dịch vụ mà chúng ta cần.

27 vi-VN Production