Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Sở Cứu hỏa Shoreline

Ủy viên Vị trí Số 1

Barb Sullivan

Barb Sullivan

2116 N 150TH ST

SHORELINE, WA 98133

barbsullivansfc1@gmail.com

Education: Tốt nghiệp Cao đẳng Cộng đồng Shoreline
Occupation: Ủy viên Cứu hỏa Shoreline, Học Khu Shoreline
Statement:

Tôi rất lấy làm vinh dự được phục vụ trong vai trò là Ủy viên Cứu hỏa của quý vị kể từ tháng 11 năm 2020. Khu dân cư Parkwood đã là nhà của tôi trong suốt 28 năm qua. Trong suốt thời gian đó, tôi đã được chứng kiến sự tận tâm và chuyên nghiệp của lực lượng Phòng cháy Chữa cháy Shoreline. Danh tiếng của khu cứu hỏa này là điều không phải bàn cãi. Bên cạnh việc phản ứng nhanh chóng về các dịch vụ cứu hỏa và cấp cứu y tế, phản ứng trước đại dịch cũng rất tuyệt vời. Nhờ các khoản lệ phí dịch vụ được cử tri chấp thuận gần đây nhất, khu cứu hỏa có thể tiếp tục phục vụ cộng đồng ở mức cao nhất. Là ủy viên của quý vị, tôi sẽ làm việc để đảm bảo số tiền thuế của quý vị được phân bổ một cách có trách nhiệm để duy trì dịch vụ này. Tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.

27 vi-VN Production