Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Cứu hỏa & Cứu hộ Mountain View

Ủy viên Vị trí Số 3

Jacob (Jake) Fouts

Jacob (Jake) Fouts

29405 170TH AVE SE

KENT, WA 98042

jtf281@outlook.com

Education: Cao đẳng Everett, Cao đẳng Pierce, Học viện Phòng cháy Chữa cháy Quốc gia trực thuộc Cơ quan Phòng cháy Chữa cháy Hoa Kỳ (USFA)
Occupation: Đội trưởng Đội Cứu hỏa kiêm Chuyên viên Huấn luyện
Statement:

11 năm qua, tôi chứng kiến sở cứu hỏa của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì mức độ dịch vụ, các mối quan hệ với các phòng ban chức năng, và tăng nhiều loại thuế, tất cả minh chứng cho một điều rằng chúng ta không hề có một kế hoạch dài hạn. Điều này cần phải được thay đổi.

Với tư cách là một trong những Ủy viên Sở Cứu hỏa của quý vị, tôi sẽ triển khai phương án tiếp cận tập trung vào mối quan hệ tương tác, áp dụng vốn kinh nghiệm của bản thân để giúp khu vực tìm ra một giải pháp chiến lược giải quyết vấn đề mức độ dịch vụ. Giờ chính là lúc hàn gắn các mối quan hệ và tìm hiểu nhu cầu tăng biên chế, thay thế hệ thống thiết bị và cơ sở vật chất cũ kỹ cũng như lạc hậu, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ giữa tất cả các bên liên quan, để đáp ứng nhu cầu lâu dài của cộng đồng chúng ta.

Kinh nghiệm trong Sở Cứu hỏa: 22 năm vừa làm việc vừa làm tình nguyện viên; Chuyên viên Cứu hỏa có Chứng chỉ của Ủy ban Cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ (CPC); tốt nghiệp Học viện Phòng cháy Chữa cháy Quốc gia; cựu Giám đốc Ban Chứng nhận; quản lý chương trình Giảm thiểu Rủi ro; Chuyên viên Đào tạo; trưởng thanh tra cứu hỏa; người hướng dẫn Dịch vụ Cấp cứu (EMS); Chuyên viên Đánh giá của CPSE; Chuyên viên Đánh giá Bình duyệt của CPC; Chủ tịch Ban – bộ phận Chuyên viên, An toàn, Tập huấn của Washington Fire Chiefs (WFC).

Dan Jackson

Dan Jackson

PO BOX 680

AUBURN, WA 98071

GTCS1968@hotmail.com"

Education: Tốt nghiệp trung học phổ thông, hoàn thành nhiều khóa học cao đẳng, Hội nghị Chỉ huy Cứu hỏa, Cứu hỏa 1, EMT
Occupation: Nhân viên Boeing 36 năm đã nghỉ hưu, Lính cứu hỏa 1 đã nghỉ hưu, EMT, 21 năm
Statement:

Tôi đã tình nguyện tại Mountain View vào năm 1999. Kinh nghiệm của tôi trong ban và sự nghiệp kéo dài tại Boeing đã giúp tôi có những kỹ năng và thông tin cần có để trở thành một ủy viên hội đồng tuyệt vời. Tại Boeing, tôi là Quản lý viên Công đoàn, Quản lý, Kiểm toán viên Chất lượng được Chứng nhận và giao diện của FAA. Tại Mountain View tôi là nhân viên sơ cứu tại nhà, một Kỹ thuật viên Cấp cứu Y tế và cuối cùng là một Sỹ quan chịu trách nhiệm với những người lính cứu hỏa được phân đến Trạm Green Valley.

Tôi đã tình nguyện nhiều giờ với bộ phận của mình; đào tạo tân binh, các sự kiện đặc biệt và phỏng vấn tuyển dụng các ứng cử viên cho vị trí trưởng Khu Cứu hỏa. Tôi đã thực hiện nhiệm vụ ở khắp mọi nơi trong khu vực của chúng ta. Tôi hiểu rõ nhân khẩu học của cộng đồng đa dạng của chúng ta và các cơ hội tiềm năng mà nó sở hữu. Tôi cũng hiểu rằng chúng tôi cung cấp dịch vụ cho cộng đồng của mình và giữ mức chi phí hợp lý là rất quan trọng.

Với tư cách là một ủy viên hội đồng cứu hỏa của quý vị, tôi sẽ sử dụng các kỹ năng và kinh nghiệm của mình cho sở cứu hỏa của chúng ta và cộng đồng của chúng ta

27 vi-VN Production