Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Cứu hỏa & Cứu hộ Mountain View

Ủy viên Vị trí Số 5

Don Gentry

Don Gentry

19500 SE 324TH ST

KENT, WA 98042

don.gentry@gmail.com

Education:
Occupation: Chuyên gia CNTT
Statement:

Tôi rất lấy làm vinh dự khi được phục vụ quý vị trong nhiệm kỳ đầu tiên và tôi đang đứng ra tranh cử để kêu gọi sự ủng hộ của quý vị trong nhiệm kỳ thứ hai này. Trong vài năm gần đây, sở cứu hỏa của chúng ta đã không ngừng đi lên và đã tham gia vào Tổ chức Huấn luyện Phòng cháy chữa cháy của phía Nam quận King để các nhân viên cứu hỏa của chúng ta được đào tạo giống như các sở cứu hỏa lân cận. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc ứng phó sự cố với một hoặc nhiều phòng ban khác. Chúng ta cũng đã ký hợp đồng với liên danh Fire Garage để cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hàng đầu cho thiết bị cứu hỏa của chúng ta nhằm tăng độ tin cậy và an toàn. 

Một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ và cho phép tôi được phục vụ cộng đồng của quý vị. Hãy tự hào về những nhân viên cứu hỏa ở Mountain View của quý vị - họ đã đem về điều đó!

27 vi-VN Production