Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 47

Ủy viên Vị trí Số 2

No photo submitted

Raymond A. Poche

PO BOX 396

RAVENSDALE, WA 98051

papapoche1@yahoo.com

Education: Hoàn thành 1 năm cao đẳng & 4 năm quân sự
Occupation: Đã nghỉ hưu
Statement:

Tôi đã là thành viên tích cực của Sở Cứu hỏa Tình nguyện trong hơn 28 năm và chúng tôi đã sống trong cộng đồng này hơn 30 năm. Trong 8 năm làm việc với tư cách là Ủy viên Hội đồng của quý vị, tôi đã đi đầu trong việc xây dựng trạm cứu hỏa mới và nâng cấp các trụ sở cứu hỏa của chúng ta. Tôi cũng đã khuyến khích việc nâng cấp xe cứu hỏa và xe cấp cứu của chúng ta cũng như cung cấp khóa đào tạo cho các tình nguyện viên. Với tư cách là một trong những Ủy viên Hội đồng, tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tiền thuế của chúng ta được chi tiêu một cách khôn ngoan và vào lúc cần thiết. Tôi sẽ trân trọng phiếu bầu vào tháng 11 này của quý vị để có thể tiếp tục đào tạo các tình nguyện viên của khu vực để hỗ trợ bất cứ ai cần.

27 vi-VN Production