King County logo
v1.0.0

Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 43

Ủy viên Vị trí Số 3

Camille Walls

Camille Walls

21827 244TH AVE SE

MAPLE VALLEY, WA 98038

(206) 947-5655

insp112@aol.com

Education: Bằng Cao đẳng Khoa học Xã hội về Khoa học Cứu hỏa
Occupation: Đã về hưu
Statement:

Năm thành viên của Hội đồng Ủy viên Cứu hỏa Khu cứu hỏa 43 Quận King có trách nhiệm quyết định mức độ dịch vụ, tài trợ và tuyển dụng nhân sự chính, dẫn dắt việc lên kế hoạch chiến lược và đại diện cho Khu vực trước công chúng. 

Tôi đã phục vụ cư dân của Maple Valley với tư cách là một Ủy viên hội đồng Cứu hỏa kể từ năm 2010. Trong thời gian đó tôi đã chứng kiến những tăng trưởng quan trọng trong cộng đồng chúng ta, nhu cầu dịch vụ tăng cao và trở thành một phần của Cơ quan Phòng cháy Chữa cháy Khu vực Puget Sound.

Trước khi nghỉ hưu, tôi đã làm việc tại Sở cứu hỏa Renton trong ba mươi năm tại vị trí Thanh tra/Điều tra Hỏa hoạn. Tôi đã thu được những kiến thức khi làm việc bên trong sở cứu hỏa, điều chắc chắn đã giúp đỡ tôi làm việc cùng với bốn ủy viên hội đồng cứu hỏa khác để vượt qua những thử thách mà chúng tôi phải đối mặt trong một cộng đồng luôn luôn tiến bộ. Làm việc với và vì người dân của Maple Valley đã chứng tỏ là một trách nhiệm mà tôi vô cùng tự hào và hy vọng sẽ tiếp tục được gánh vác trọng trách này trong tương lai.

27 vi-VN Production