Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 40

Ủy viên Vị trí Số 3

Cheryl Nichelson

Cheryl Nichelson

17402 SE 196TH DR

RENTON, WA 98058

nichelson90@gmail.com

Education: Bằng Cử nhân Ngành Quản lý Kinh doanh; Thạc sĩ ngành Quản lý Tổ chức; Viện Lãnh đạo của South Puget Sound
Occupation: Chuyên gia Phân tích Hoạt động
Statement:

Tôi đã sống tại Fairwood được 24 năm, và rất yêu cộng đồng của chúng ta. Vinh dự của tôi chính là được phục vụ quý vị, là những cư dân của Fairwood, thêm một nhiệm kỳ nữa với tư cách là Ủy viên Hội đồng Cứu Hỏa. Tôi đang hoạt động trong nhà thờ, là thành viên của nhóm Đặc nhiệm Gắn kết Cộng đồng Vine Maple Place và thích hỗ trợ các sự kiện / hoạt động từ thiện.

Tôi đã lớn lên bên cạnh những người cảnh sát và lính cứu hỏa điều này giúp tôi luôn dành một sự kính trọng rất lớn dành cho họ. Tôi tin rằng sự an toàn và bảo vệ của các gia đình và cộng đồng sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu. Cũng giống như quý vị, tôi là một người đóng thuế và hiểu rõ trách nhiệm của bản thân phải chi tiêu từng đồng tiền một cách thông minh trong khi vẫn đảm bảo Khu Cứu hỏa 40 có đủ nguồn lực để duy trì sự chuyên nghiệp trong các dịch vụ cứu hỏa và cấp cứu y tế mà tất cả chúng ta mong đợi và xứng đáng được nhận. Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị để tôi có thể được tiếp tục phục vụ quý vị với vai trò là Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa.

27 vi-VN Production