King County logo
v1.0.0

Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 37

Ủy viên Vị trí Số 3

Margaret Harto

Margaret Harto

26902 - 169TH PLACE SE - APT 510

COVINGTON, WA 98042

(206) 240-0916

circleh62@msn.com

Education: Giáo dục Mầm non: Trường Cao đẳng Green River, Trường Cao đẳng Seattle Central
Occupation: Ủy viên của Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King số 37 (2016 đến nay), Puget Sound RFA (2010 đến nay)
Statement:

Là Ủy viên Hội đồng Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King số 37, tôi phục vụ toàn bộ cư dân thành phố Covington và các doanh nghiệp, cũng như khu vực xung quanh phía Đông Nam Quận King chưa hợp nhất. Bên cạnh đó, tôi còn đại diện cho khu cứu hỏa với cương vị là thành viên bỏ phiếu tại Ban điều hành Cơ quan Cứu hỏa Khu vực Puget Sound. 

Tôi cam kết sẽ tiếp tục phục vụ quý vị với tư cách là một nhà lãnh đạo chính quyền địa phương giàu kinh nghiệm, có kiến thức về nhu cầu an toàn công cộng và cam kết mạnh mẽ trong việc tạo ra và duy trì các cộng đồng an toàn và lành mạnh. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện các phương pháp quản lý tốt liên quan đến các quyết định ngân sách. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ việc tuyển dụng và duy trì đội ngũ nhân viên cứu hỏa chuyên nghiệp xuất sắc và đa dạng. Tôi sẽ tiếp tục vận động tích cực cho các quá trình lập kế hoạch chiến lược nhằm bảo vệ khu cứu hỏa và an toàn sinh mạng an toàn cho tất cả mọi người sống và làm việc trong cộng đồng của chúng ta. 

Tôi chân thành hi vọng sẽ nhận được phiếu bầu của quý vị cho Ủy viên Hội đồng Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King số 37 - Vị trí số 3

27 vi-VN Production