Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 34

Ủy viên Vị trí Số 1

Jerry Nuernberger

Jerry Nuernberger

8450 161 AVE NE

REDMOND, WA 98052

(425) 556-2226

jerrynuernberger@outlook.com

Education: Cử nhân Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí và Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh, Đại học Lehigh, Bethlehem, Pennsylvania.
Occupation: Ủy viên Khu Cứu hỏa 34 của Quận King (được bổ nhiệm vào tháng 1 năm 2020)
Statement:

Mục đích của tôi trong vai trò Ủy viên Hội đồng Khu Cứu hỏa là đảm bảo khu vực sẽ tận dụng hiệu quả tiền nộp thuế của người dân vào việc cung cấp các phương tiện và thiết bị có chức năng cao cho những người lính cứu hỏa chuyên nghiệp của chúng ta. Đây là thời điểm quan trọng cho Khu Cứu hỏa 34. Các Ủy viên Hội đồng Khu hiện đang bắt đầu đàm phán để ký kết thỏa thuận mới cung cấp dịch vụ khẩn cấp trong nhiều năm với Thành phố Redmond.

Tôi đã có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất thiết bị phân phối điện. Tôi đã từng làm việc cho Westinghouse và Eaton Electric, hợp tác với các khách hàng lớn trong các ngành công nghiệp chế biến để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu điện năng quan trọng. Trình độ và kiến thức của mình giúp tôi có một nền tảng vững chắc để thực hiện các nhiệm vụ của Ủy viên Hội đồng Khu. Hiện tại, tôi đang chịu trách nhiệm giám sát các giai đoạn sau của dự án $4.5 triệu do khu của chúng ta tài trợ để nâng cấp khả năng chống địa chấn cho các trạm 14 và 18.

Việc tôi ứng cử nhận được sự ủng hộ từ phía Lực lượng Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp Redmond Khu vực 2829. Tôi chân thành hy vọng sẽ nhận được phiếu bầu của quý vị.

No photo submitted

Henry Burner

3630 W AMES LAKE DR NE

REDMOND, WA 98053

Education: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Occupation: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Statement:

Ứng cử viên không nộp thông tin.

27 vi-VN Production