Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 25

Ủy viên Vị trí Số 3

Myron Meikle

Myron Meikle

14123 SE 139TH ST.

RENTON, WA 98059

(206) 949-3231

e10drivers@comcast.net

Education: Bằng Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Cao đẳng Cộng đồng South Seattle
Occupation: Ủy viên Hội đồng Khu Cứu hỏa Quận King 25, Lính cứu hỏa Đã nghỉ hưu
Statement:

6 năm trước, Khu Cứu hỏa Quận King 25 và Sở Cứu hỏa Renton, thông qua cuộc bỏ phiếu của công dân, đã thành lập Cơ quan Cứu hỏa Khu vực Renton. Tôi rất lấy làm vinh dự được là một trong ba Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa của quý vị để phục vụ công dân của Khu vực 25.

Mục tiêu của tôi cùng với các thành viên hội đồng là đảm bảo rằng công dân của Sở Cứu hỏa Khu vực Renton nhận được mức dịch vụ cứu hỏa, cứu trợ và cấp cứu y tế cao nhất hiện có. Với tư cách là đại diện của quý vị trong hơn 25 năm, chúng tôi đã làm việc cần mẫn để đảm bảo rằng thiết bị, nhân sự và chất lượng đào tạo của chúng tôi đạt ở mức cao nhất, bao gồm tất cả các khía cạnh của tổ chức từ Hoạt động Ứng phó, văn phòng Cứu hỏa Marshal đến Cơ quan Quản lý xuất sắc. Bản thân tôi cùng với tất cả những thành viên này đều tận tâm với một sứ mệnh là phục vụ quý vị. 

Tôi rất mong được phục vụ quý vị thêm một nhiệm kỳ nữa.

27 vi-VN Production