Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 20

Ủy viên Vị trí Số 3

Cynthia Lamothe

Cynthia Lamothe

8214 S 128TH ST

SEATTLE, WA 98178

(206) 660-2954

HNA71@msn.com

Education: Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng, Cử nhân Khoa học Toán học, Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng
Occupation: Tổng Giám đốc Khu Thủy cục và Cống rãnh Skyway
Statement:

Tên tôi là Cynthia Lamothe và tôi rất vui mừng được tham gia trong cuộc bầu cử vào Khu Cứu hỏa 20, Quận King, Vị trí Ủy viên Số 3.  Tôi được sinh ra và lớn lên ở Seattle và đã sinh sống ở khu vực Skyway/ West Hill 25 năm trong số 28 năm qua. Khu cứu hỏa 20 luôn đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ sức khỏe, lợi ích và an toàn cho cư dân sinh sống tại đây và duy trì mức độ dịch vụ hiện tại của chúng tôi sẽ là ưu tiên hàng đầu trong những năm tới. Tôi đã phục vụ cư dân với tư cách là mội ủy viên hội đồng cứu hỏa trong 6 năm qua và rất mong muốn sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho tổ chức và cộng đồng. Tôi chân thành mong muốn sẽ nhận được phiếu bầu của quý vị.

27 vi-VN Production