Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 2

Ủy viên Vị trí Số 3

Chris Elwell

Chris Elwell

18435 2ND AVE S

BURIEN, WA 98148

(206) 355-9166

chriselwell@comcast.net

Education:
Occupation:
Statement:

Là một cư dân lâu đời của cộng đồng này, một trong những niềm vinh dự lớn nhất của tôi là được phục vụ cư dân thành phố Burien và Normandy Park kể từ năm 2004 với tư cách là Ủy viên Hội đồng Cứu Hỏa được lựa chọn bởi quý vị. Trong 18 năm đó, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng, những người lính cứu hỏa tận tụy và cả những nhân viên, chúng tôi đã tạo nên những cải thiện đáng kể trong việc cung cấp các Dịch vụ Cứu hỏa và Y tế Khẩn cấp đến cư dân của khu vực. Bằng cách thay thế các trạm cứu hỏa đã lỗi thời và không còn an toàn cũng như hiện đại hóa xe cứu hỏa và xe cứu trợ, chúng tôi hiện có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc kịp thời, nhanh chóng hơn khi bạn cần chúng tôi giúp đỡ và đã cải thiện đáng kể điểm xếp hạng Bảo vệ cộng đồng từ Cục Khảo sát và xếp hạng Washington.

Tôi mong nhận được lá phiếu của quý vị để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ mang đẳng cấp thế giới mà quý vị đã tin tưởng trong những thời điểm khó khăn.

27 vi-VN Production