King County logo
v1.0.0

Khu Phòng cháy Chữa cháy Quận King Số 10

Ủy viên Vị trí Số 5

Anita Sandall

Anita Sandall

14625 262ND AVE SE

ISSAQUAH, WA 98027

(425) 392-2525

anitasandall@gmail.com

Education: Một vài lớp đại học
Occupation: Quản lý An toàn và Chuẩn bị Ứng phó với Trường hợp Khẩn cấp
Statement:

Tôi đã phục vụ với vai trò Ủy viên Hội đồng từ khi tôi được bổ nhiệm vào tháng Sáu 2018. Tôi là phó chủ tịch trong Khu Cứu hỏa số 10 và người thay thế trong ban điều hành Khu Cứu hỏa & Cứu hộ Eastside. Tôi là thư ký và cũng phục vụ như là một đại diện trong những ủy ban dưới đây cho Hiệp hội Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa Quận King: Ủy ban Lập kế hoạch Khẩn cấp Địa phương, đại diện lập pháp, Ủy ban Cố vấn Dịch vụ Y tế Khẩn cấp Quận King, Tôi là thành viên của Hiệp hội Ủy viên Cứu hỏa Tiểu bang Washington. Điều quan trọng nhất là tôi đại diện cho quý vị, những cư dân tại đây.

Tôi đã phục vụ với tư cách là một Kỹ thuật viên Y tế Khẩn cấp và Lính cứu hỏa tình nguyện của Khu Cứu hỏa & Cứu hộ Eastside trong 18 năm. Tôi nghe và hiểu những gì xảy ra trong bộ máy và với tư cách là một ủy viên, tôi hiểu cộng đồng của chúng ta mong đợi và cần những điều gì. 

Tôi mong nhận được sự ủng hộ của quý vị. Xin cảm ơn

27 vi-VN Production