Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Sở Cứu hỏa Enumclaw

Ủy viên Vị trí Số 3

Eric T. Heintzinger

Eric T. Heintzinger

27320 SOUTHEAST MUD MOUNTAIN ROAD

ENUMCLAW, WA 98022

ericheintzinger@gmail.com

Education: Chứng chỉ Nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên
Occupation: Quản lý Đội Cứu hỏa
Statement:

Trong 17 năm qua, Tôi đã làm việc tại địa phương với tư cách là Lính cứu hỏa Tình nguyện, Nhân viên cơ khí Chữa cháy, Giám sát Cơ khí chữa cháy và hiện là Quản lý Đội Cứu hỏa. Tôi may mắn đã trải qua nhiều thử thách mà một tổ chức an toàn công cộng phải đối mặt khi cung cấp dịch vụ cho cư dân của mình.
Trong thời đại cộng đồng phát triển và chi phí gia tăng, chúng ta cần đảm bảo tính bền vững của các dịch vụ hiện đang được cung cấp, đồng thời quản lý một cách có trách nhiệm nhu cầu gia tăng của một nhóm lớn dân số đa dạng hơn về mặt nhân khẩu học. Tôi sẽ tiếp tục làm việc để tìm những phương pháp hỗ trợ nhu cầu an toàn của cộng đồng bằng sự sáng tạo trước khi gây quỹ, lựa chọn các nguồn tài trợ thay thế, và lợi ích kinh tế khi làm việc hợp tác với các cơ quan lân cận.
Là thành viên cộng đồng của Enumclaw trong mười năm qua, gia đình tôi và tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của quý vị để có cơ hội đóng góp vào sự phát triển của các dịch vụ an toàn trong thành phố của chúng ta. 

27 vi-VN Production