Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Milton

Hội đồng Vị trí Số 3

Steve Peretti

Steve Peretti

308 17TH AVENUE CT

MILTON, WA 98354-9468

(253) 533-0422

steve.peretti@gmail.com

Education: Cử nhân Khoa học Xã hội Ngành Quản lý Kinh doanh hạng magna cum laude, Đại học Northwest
Occupation: Chủ thầu, Phụ trách Trường học và Hành chính Thành phố Đã Nghỉ hưu
Statement:

Hãy Cùng Nhau Xây Dựng Ngày Hôm Nay để Kiến Thiết Hỗ Trợ Tương Lai. Tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc phục vụ quý vị trên cương vị đại diện cho quý vị. Với hơn 30 năm kinh nghiệm lãnh đạo trong cả khu vực kinh tế nhà nước và tư nhân, Tôi sẽ cố gắng để đảm bảo rằng các vấn đề và mối quan tâm của quý vị sẽ được lắng nghe. Ưu tiên của tôi bao gồm: Quản lý Tăng trưởng. Thành phố Milton có cơ hội quý hiếm đem lại cảm giác của một cộng đồng nhỏ cho cư dân của nó trong khi vẫn được bao bọc bởi các khu vực phát triển nhanh như Federal Way, Fife, Puyallup, and Edgewood. Chú ý nhiều hơn đến việc quản lý tăng trưởng phải là mối quan tâm hàng đầu bởi những ảnh hưởng của nó lên cộng đồng. An toàn Công cộng. Tôi sẽ làm việc để cải thiện sự an toàn của khu dân cư và cân bằng sự hiện diện của cảnh sát trong khu vực. Cơ sở hạ tầng Đường xá và Các Công trình Công cộng. Tôi sẽ luôn xem xét việc điều chỉnh ngân sách tài khóa để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của thành phố trong khả năng tài chính cho phép. Tôi rất cảm kích nếu quý vị bỏ phiếu cho tôi.

27 vi-VN Production