Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Milton

Hội đồng Vị trí Số 2

Susan J.F. Johnson

Susan J.F. Johnson

PO BOX 1194

MILTON, WA 98354

(253) 334-5088

sUSAn.for.Milton.2021@gmail.com

Education: Cử nhân Khoa học, Hành chính Công, Đại học Indiana, IN, 1978. Thạc sĩ Giáo dục, Cố vấn, Đại học George Mason, VA, 1989
Occupation: Hội đồng Milton 2015-Hiện tại. Đã nghỉ hưu, PLU, 2004-2017
Statement:

Các vị trí bỏ phiếu của tôi được dẫn dắt bởi nghiên cứu về một vấn đề, phân nhánh pháp lý, nhận xét của công dân, WA RCW và Điều lệ thành phố Milton. Trong môi trường chính trị hiện tại của chúng ta, cuộc đối thoại trên mạng xã hội thường làm sai lệch thông tin. Tôi khuyến khích công dân tiếp xúc với thị trưởng/thành viên hội đồng, tham gia các cuộc họp hội đồng, sử dụng trang web và xem xét tham gia một ủy ban thành phố. 

 

Các vấn đề tôi đã thúc đẩy: dừng xe bán tải trên đường phố của chúng ta; cơ chế ngăn chặn quá tốc độ; không có chương trình trao đổi kim tiêm ở Milton; trách nhiệm tài chính; và các nhóm phòng chống tội phạm/theo dõi của cộng đồng. Xa lộ 99 là một cơn ác mộng. Áp lực của chúng ta đối với WSDOT là để chấm dứt tình trạng lái xe không an toàn dẫn đến tử vong chính là điều cần thiết cho công dân của chúng ta.

 

Milton đã phát triển và chúng ta cần phải theo dõi những ảnh hưởng từ bên ngoài khu vực của chúng ta, vậy nên chúng ta có thể giữ cảm giác của một thị trấn nhỏ mà đã đối đãi chúng ta rất tốt. Hãy tham gia cùng tôi trong hành trình tìm giải pháp và trở thành một phần của nó. Tôi sẽ cố gắng phục vụ quý vị với mục đích tốt nhất cho Thành phố Milton.

Bruce White

Bruce White

805 7TH AVE

MILTON, WA 98354

(253) 517-3302

bruce@friendsofbruce.us

www.friendsofbruce.us

Education: Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Khoa học Máy tính, Đại học Linfield, McMinnville, Oregon.
Occupation: Lập trình viên Máy tính và Cơ sở dữ liệu, Phát triển Hệ thống Web; Chủ Doanh nghiệp Thương mại Điện tử.
Statement:

Chính quyền của chúng ta phải hoạt động hiệu quả hơn nữa. Bruce White là một Ủy viên Hội đồng độc lập, thận trọng, sáng tạo. Bruce White sẽ dùng chính nguồn năng lượng và tính chính trực của mình để đại diện cho quý vị.

Tăng trưởng: Bruce White sẽ thúc đẩy các chính sách quản lý tăng trưởng một cách thận trọng và thông minh. Như chúng ta đã thấy, khi tốc độ tăng trưởng vượt qua tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng thì chất lượng sống sẽ giảm sút. Sức tăng trưởng và khả năng chi tiêu công của thành phố phải liên kết với nhau, cân bằng và trên thực tế phải có giới hạn.

Thuế: Bruce White cam kết giải quyết vấn đề trách nhiệm tài chính. Quý vị đã đóng đủ tiền thuế. Bruce White sẽ đại diện cho quý vị và không nhượng bộ trước những nhóm lợi ích cá biệt. An toàn Công cộng: Bruce White tin rằng cộng đồng chỉ có thể phát triển mạnh khi người dân cảm thấy an toàn. Do đó, ông quyết liệt đề xuất chủ trương đẩy mạnh công tác thực thi pháp luật tại địa phương của chúng ta. “Tôi rất vinh dự khi nhận được lá phiếu của quý vị”.

27 vi-VN Production