King County logo
v1.0.0

Thị trấn Skykomish

Hội đồng Vị trí Số 4

Frank Martin

Frank Martin

PO BOX 36

SKYKOMISH, WA 98288

sbxracer@gmail.com

Education: Bằng Cử nhân Kinh doanh, Khách sạn, Đại học New Hampshire
Occupation: Chủ Quản lý, Chuỗi Xây dựng
Statement:

“Tôi yêu thị trấn nhỏ này” Là câu nói đầu tiên bật ra khỏi miệng tôi khi tôi chuyển đến nơi này 9 năm trước. Và kể từ khi chuyển đến đây tôi chưa bao giờ cảm thấy tự hào và tác động hơn nữa liên quan đến việc hồi sinh và tình nguyện trong cộng đồng của chúng ta.

Tôi rất vinh dự được tiếp tục phục vụ Thị trấn Skykomish trong nhiệm kỳ thứ hai trong Hội đồng. 
 

27 vi-VN Production