Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thị trấn Hunts Point

Thị trưởng

Joseph D. Sabey

Joseph D. Sabey

PO BOX 274

MEDINA, WA 98039

joes@sabey.com

Education: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Notre Dame
Occupation: Phát triển Bất Động sản
Statement:

Năm vừa qua là một năm vô cùng khó khăn đối với tất cả mọi người. Là Thị trưởng của quý vị, tôi đã cố gắng cung cấp ít nhiều sự nhất quán và ổn định cho Thị trấn Hunts Point trong thời kỳ rất dễ xảy ra hỗn loạn. Tôi đã tập trung vào tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và cung cấp các dịch vụ cốt lõi mà bất kỳ khu vực tài phán nào cũng cần, bao gồm dịch vụ an ninh công cộng thích hợp và chất lượng cao. Nếu được bầu chọn thêm một lần nữa, tôi sẽ tiếp tục thực hiện những ưu tiên đó và sẽ là người quản lý có trách nhiệm đố với những khoản thuế của quý vị. 

Hunts Point là một nơi rất đặc biệt. Tôi lớn lên ở đây và bây giờ tôi cũng đang xây dựng gia đình tôi tại đây. Tôi đang vận động để tái tranh cử vì tôi muốn đảm bảo Hunts Point tiếp tục là một ngôi nhà tuyệt vời cho các gia đình của các thế hệ tương lai. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.

27 vi-VN Production