Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thị trấn Hunts Point

Hội đồng Vị trí Số 5

Dan Temkin

Dan Temkin

PO BOX 249

MEDINA, WA 98039

dan@temkinproperty.com

Education: Bằng cử nhân Khoa học xã hội, Đại học Washington, hạng Cum Laude
Occupation: Nhà Đầu tư Bất động sản
Statement:

Cảm ơn vì sự tin tưởng của quý vị dành cho tôi trong mười năm hoạt động trên cương vị ủy viên hội đồng. Tôi rất tự hào về thành tựu của hội đồng thị trấn và những đóng góp của cá nhân tôi trong khoảng thời gian này. Tôi luôn ủng hộ việc quản lý tài chính một cách hợp lý mà không phải tăng thuế, không hy sinh các dự án bảo trì và làm đẹp cơ sở hạ tầng. Tôi cũng đã giúp lãnh đạo thị trấn vượt qua một sự thay đổi lớn trong chương trình Shoreline Master, chương trình này phần lớn bảo tồn việc sử dụng và tận hưởng bờ sông của cư dân. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc giảm thiểu để giảm bớt tác động của dự án mở rộng SR520. Tôi chủ trì Ủy ban Làm đẹp Cơ sở hạ tầng, chịu trách nhiệm về các dự án cải tạo cảnh quan ở lối vào và trên toàn thị trấn. Trong tương lai, tôi sẵn sàng đối mặt với những thách thức và cơ hội của thị trấn bằng cách sử dụng kỹ năng mà tôi đã có được trong thập kỷ qua với tư cách là một ủy viên được bầu và bốn mươi năm điều hành công việc kinh doanh của riêng tôi. Tôi chân thành hi vọng sẽ nhận được phiếu bầu của quý vị.

27 vi-VN Production