King County logo
v1.0.0

Thị trấn Hunts Point

Hội đồng Vị trí Số 3

Ted Frantz

Ted Frantz

P.O. BOX 3965

BELLEVUE, WA 98009-3965

(425) 453-2436

tedf2@outlook.com

Education: Cử nhân Kỹ sư Cơ khí/Hàng không - Đại học Syracuse, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Washington
Occupation: Nhà quản lý đầu tư
Statement:

Trong bốn năm qua, với tư cách là thành viên hội đồng của quý vị, tôi đã làm việc với hội đồng và thị trưởng để tiếp tục các truyền thống của Hunts Point và duy trì bản sắc thị trấn nhỏ của chúng ta. Covid-19 là một thách thức, nhưng thị trấn chúng ta đã thích nghi để đối phó với đại dịch. Làm việc với hội đồng, chúng tôi đã trồng thêm tại lối vào thị trấn với những cây xanh mới. Tôi đã đại diện cho thị trấn của chúng ta trong Hội đồng Cứu hộ Cá hồi của khu vực, điều cần thiết để bảo tồn một biểu tượng của vùng đất tây bắc.

Tôi đánh giá cao mối quan tâm của quý vị và sẽ làm việc với thị trưởng và hội đồng để trả lời những vấn đề đó. Nếu được chọn, tôi sẽ tiếp tục giám sát tình hình tài chính của thị trấn, ưu tiên vấn đề an toàn công cộng và bảo trì thị trấn.

Rất cảm ơn quý vị đã bỏ phiếu cho tôi.

27 vi-VN Production