Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thị trấn Hunts Point

Hội đồng Vị trí Số 1

Ken Fisher

Ken Fisher

P.O. BOX 37

MEDINA, WA 98039

ken@kcfinvestments.com

Education: Đại học Washington, Cử nhân Khoa học Xã hội về Tâm lý
Occupation: Đầu tư Bất động sản
Statement:

Tôi rất vinh dự được phục vụ quý vị trong Hội đồng Thị trấn trong mười năm qua và trong hai năm tại Ủy ban Quy hoạch. Đã sống ở đây mười lăm năm, Hunts Point và những cư dân ở đây có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Tôi muốn tiếp tục được làm việc với quý vị và các Ủy viên Hội đồng để giữ cho Thị trấn của chúng ta đặc biệt.

Ưu tiên hàng đầu của tôi là Tài trợ Đầy đủ cho Sở Cảnh sát Tuyệt vời của Chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của quý vị và phối hợp cùng quý vị đạt được các mục tiêu của mình để duy trì mọi thứ hoạt động hiệu quả và cải thiện những việc chưa hiệu quả. Điều quan trọng là phải tiếp tục làm việc trong phạm vi ngân sách của chúng ta, duy trì mức thuế và chi phí ở mức thấp và có ý thức về môi trường để bảo vệ các vùng phụ cận xinh đẹp của chúng ta.

Tôi rất vinh dự khi nhận được phiếu bầu của quý vị, để chúng ta có thể tiếp tục phục vụ và làm việc cùng nhau giúp Thị trấn của chúng ta trở thành một nơi tuyệt vời để sống.

27 vi-VN Production