King County logo
v1.0.0

Thị trấn Beaux Arts Village

Hội đồng Vị trí Số 5

No photo submitted

Tom Stowe

PO BOX 70

MEDINA, WA 98039

pondsailer@msn.com

Education: Trường của những kiến thức thông thường và thực tế
Occupation: Chuyên Gia
Statement:

Thị trấn Beaux Arts Village là một nơi tuyệt vời để sinh sống, xây dựng gia đình, và để làm việc từ xa cho rất nhiều cá nhân trong chúng ta hiện nay. Hãy biến nó trở thành nơi mà quý vị muốn tham gia, tình nguyện, bầu cử hay tranh cử. Thị Trấn không thể tự vận hành, mà thị trấn cần quý vị. 

27 vi-VN Production