Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Woodinville

Hội đồng Vị trí Số 4

Michael Millman

Michael Millman

17255 135TH AVE NE # G510

WOODINVILLE, WA 98072

Mnmmillman@gmail.com

Education: Đại học Bellevue chuyên ngành Khoa học Cứu hỏa và Chỉ huy Cứu hỏa
Occupation: Ủy viên Hội đồng Hiện tại và Chỉ huy Trưởng Cứu hỏa đã nghỉ hưu
Statement:

Kinh nghiệm từ quá trình phục vụ cho Ủy ban Kế hoạch Thành phố và kinh nghiệm quý báu tôi đã gặt hái được với tư cách là Ủy viên Hội đồng sẽ cho phép tôi tiếp tục phát triển thành phố của chúng ta theo cách hiệu quả và hợp tác. Chúng ta cần chủ động và tiết kiệm chi phí trong quản lý sự phát triển của chúng ta và sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. 

Trong Hội đồng Thành Phố tôi đã đồng sáng lập Ủy ban Hành động về Khí hậu và với cương vị là Phó Chủ tịch của Khu Cứu hỏa Woodinville tôi đã giảm thuế và cải tiến dịch vụ của quý vị. 

Michelle và tôi đã sống tại Woodinville trong 29 năm và tôi đã xây dựng gia đình của chúng tôi tại đây. Tôi đam mê con đường tiếp tục phục vụ quý vị và cung cấp khả năng lãnh đạo cho tương lai của Woodinville. Nhiều năm kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp nhỏ, 28 năm làm Chỉ huy Trưởng Cứu hỏa, một thập kỷ huấn luyện tình nguyện viên, tình nguyện viên cho các tổ chức từ thiện địa phương và sự tham gia trong cộng đồng đã mang lại trải nghiệm tuyệt vời và mong muốn tiếp tục phục vụ Thành phố tuyệt vời của chúng ta. 

27 vi-VN Production