Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Tukwila

Hội đồng Vị trí Số 5

Mohamed Abdi

Mohamed Abdi

13617 45TH PL S

TUKWILA, WA 98168

(206) 778-1974

info@mohamed4council.com

www.mohamed4council.com

Education: Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên ngành Nghiên cứu Dân tộc Mỹ, chuyên ngành phụ Tính đa dạng. Đại học Washington, Seattle
Occupation: Điều phối Truyền thông tại tổ chức Dịch vụ Cộng đồng Đông Phi
Statement:

Tôi đang tranh cử vào Hội đồng Thành phố để mang lại sự đổi mới, tính minh bạch và quan điểm mới từ các thế hệ tương lai của chúng ta. Nếu đắc cử, tôi sẽ nỗ lực để phá bỏ hệ thống trường học-nhà tù, hạn chế việc sử dụng vũ lực của cơ quan thực thi pháp luật và tăng trách nhiệm giải trình. Tôi cũng sẽ tăng cường khả năng tiếp cận tới cơ hội và vận động để có được nhà ở với giá phải chăng. 

Có những ưu tiên sẽ cho phép Thành phố phát triển, vì đó là những hành động quan trọng có thể giúp gia tăng sự ổn định về kinh tế để hỗ trợ và thúc đẩy nguồn lực văn hóa và con người độc đáo của Tukwila. Khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm sống của tôi giúp tôi có quan điểm để tác động tích cực đến sự an toàn và Công lý của cộng đồng bằng cách ủng hộ các giải pháp hướng tới cộng đồng.

Các thế hệ trẻ hơn của chúng ta biết những gì chúng ta mong muốn trong tương lai và chúng ta muốn có tiếng nói trong hội đồng thành phố của chúng ta. Tôi rất mong nhận được lá phiếu bầu của bạn. Tôi nhận được sự ủng hộ của Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King và Đảng viên Đảng Dân chủ Khu số 11. Hãy tham khảo các trang web của tôi để biết thêm thông tin!

James Kerner

James Kerner

13748 45TH AVE S

TUKWILA, WA 98168

jarkerne@gmail.com

Education: Cử nhân Khoa học Xã hội Chuyên ngành Sinh học, Đại học Indiana
Occupation: Ông Bố Nội Trợ
Statement:

Một ứng cử viên bình thường - người sẽ đại diện cho Tukwila để chống lại nạn tham nhũng tại Washington ở cấp địa phương. Tôi sẽ cho mở cửa ngay các trường học và xóa bỏ quy định đeo khẩu trang đối với trẻ em. Tôi sẽ đẩy lùi các Công đoàn Giáo viên chuyên ép các chủ nhà phải nộp nhiều khoản tiền tăng dần từ năm này qua năm khác. Tôi cũng sẽ thực hiện điều tương tự với các Công đoàn Giáo viên áp đặt các chương trình Giáo dục Giới tính tại trường mầm non, Cốt lõi Chung, CRT và giáo lý Cộng sản lên con em chúng ta. Tôi sẽ chấm dứt quy định phong tỏa tại Tukwila. Kiến thức nền tảng về Hóa sinh. Kary Mullis > Fauci. Những thách thức về nạn tội phạm và vô gia cư. Tukwila là cộng đồng đa dạng nhất trong cả nước. Tôi muốn duy trì nét đặc trưng này bằng cách hỗ trợ các gia đình đã ở đây trở thành các chủ sở hữu tài sản. Thay vì phát triển nhanh chóng như Seattle, tôi tin rằng Tukwila nên tạo ra nhiều hơn những ngôi nhà dành cho các gia đình trong các khu dân cư một cách bền vững. Tôi muốn thống nhất toàn bộ cộng đồng. Khuyến khích sự đồng nhất và tôn trọng lẫn nhau. Đối xử với các cảnh sát và lính cứu hỏa như những người bình thường một lần nữa.

27 vi-VN Production