Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Snoqualmie

Hội đồng Vị trí Số 7

Jo Johnson

Jo Johnson

34626 SE JACOBIA ST

SNOQUALMIE, WA 98065

(805) 748-0964

JoJohnsonforCouncil@gmail.com

jojohnsonforcouncil.com

Education: Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Địa chất, California State University Chico, Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Washington
Occupation: Giáo viên Vật lý Trung học Phổ thông
Statement:

Những ngọn núi xinh đẹp, cây cối và những ngôi trường tuyệt vời của chúng ta đã thu hút nhiều gia đình đến với Snoqualmie. Cũng giống như Snoqualmie đã mang lại cho gia đình tôi rất nhiều cơ hội, tôi muốn đền đáp lại cộng đồng bằng cách phục vụ trong hội đồng. Mục tiêu chính của tôi là bảo vệ các công viên của chúng ta, sửa chữa và thay thế cơ sở hạ tầng cũ kỹ và đảm bảo Snoqualmie vẫn là nơi sinh sống, làm việc và vui chơi cho các thế hệ mai sau.

Tôi đã từng là chủ tịch của Hiệp hội Chủ nhà Ridgestone và là chủ tịch của Ủy ban Quy hoạch. Ở những cương vị này, tôi đã thông qua các chính sách phức tạp và cân bằng các lợi ích khác nhau của người dân thành phố chúng ta. Trong hội đồng, tôi sẽ tiếp tục giải quyết các nhu cầu của cộng đồng chúng ta và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên của Snoqualmie bằng cách đảm bảo sự tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Chúng ta có thể cùng nhau giữ cho Snoqualmie luôn tươi đẹp, giá cả phải chăng và thịnh vượng. Tôi rất lấy làm vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của quý vị.

27 vi-VN Production