Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Snoqualmie

Hội đồng Vị trí Số 1

Ethan Benson

Ethan Benson

PO BOX 1757

SNOQUALMIE, WA 98065

(310) 621-1922

vote4benson@gmail.com

vote4benson.com

Education: Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội chuyên ngành Tiếng Nga, và Thạc sĩ Ngành Giáo dục - Đại học Southern California
Occupation: Tiếp cận Cộng đồng / Ủy viên Thể thao Người lớn - Church on the Ridge
Statement:

Sau hơn một thập kỷ làm việc, vui chơi và sinh sống tại Snoqualmie, thành phố này đã trở thành của chúng tôi. Vợ tôi đã thành lập Trường Rooster Valley Farm, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh tại trung tâm thành phố của chúng ta, và ba con gái đã lớn nhận biết rằng Snoqualmie chính là ngôi nhà của chúng.

Sau 22 năm là một giáo viên tiểu học, tôi đã chấp nhận vị trí tiếp cận cộng đồng tại Church on the Ridge, phát triển và điều hành nhiều giải đấu thể thao dành cho người lớn dưới sự bảo trợ của Serve Snoqualmie Sports. Thật sự thỏa mãn trong những năm qua khi chứng kiến các thành viên của các giải đấu thể thao kết bạn và liên lạc với nhau.

Thế giới của chúng ta khuyến khích chúng ta bất đồng ý kiến và tách biệt bản thân với cộng đồng, nhưng tôi tin rằng điểm chung của chúng ta lớn hơn theo cấp số nhân so với những khác biệt của chúng ta. Với tư cách là một Thành viên Hội đồng, tôi cam kết lắng nghe và đại diện cho quý vị, đồng thời tận dụng mọi cơ hội có thể để kết nối Snoqualmie.

27 vi-VN Production