King County logo
v1.0.0

Thành phố Snoqualmie

Hội đồng Vị trí Số 5

Tanya Lavoy

Tanya Lavoy

34414 SE COCHRANE ST

SNOQUALMIE, WA 98065

(425) 298-3008

ElectTanyaLavoy@outlook.com

TanyaForSnoqualmie.com

Education: Bằng cử nhân Khoa học Xã hội, Quan hệ Quốc tế, Đại học Bang Michigan; Thạc sĩ Hành chính Công, Đại học Bang Evergreen (đang hoàn thiện)
Occupation: Trợ lý Lập pháp, Thượng viện bang Washington
Statement:

Tôi cam kết sẽ giúp đỡ Snoqualmie giữ vững vị trí là một trong những nơi tuyệt vời nhất trong tiểu bang của chúng ta để sinh sống và xây dựng gia đình. Sự nghiệp của tôi tập trung vào việc phục vụ cư dân và gắn kết mọi người lại với nhau. Trong thời kỳ đại dịch, với tư cách là một nhân viên của Thượng nghị sĩ tiểu bang địa phương, cá nhân tôi đã giúp đỡ các gia đình, chủ doanh nghiệp nhỏ lẻ, và người lao động thất nghiệp được hỗ trợ.

 

Tôi hiểu cách mà chính phủ vận hành và làm thể nào để đem lại lợi ích cho mọi người - từ thanh niên đến gia đình cho đến người cao niên. Tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm sẵn có điều hướng những chính sách phức tạp để đem đến những kết quả tốt hơn cho Snoqualmie.

 

Tôi sẽ mang đến một thế hệ lãnh đạo mới cho Hội đồng. Tôi ủng hộ việc xây dựng một hồ bơi tại Snoqualmie và mở rộng trung tâm cộng đồng của chúng ta. Chúng ta cũng cần bảo trì đường phố và sửa chữa vỉa hè, làm việc cùng các đối tác trong khu vực để giải quyết hiệu quả vấn đề về khả năng chi trả cho nhà ở, và quản lý tăng trưởng một cách thông minh trong khi vẫn bảo tồn các khu đất trống. Tôi rất vinh dự khi nhận được phiếu bầu của quý vị.

Matt Laase

Matt Laase

7211 THOMPSON AVE SE

SNOQUALMIE, WA 98065

Laase4Council@yahoo.com

www.votemattlaase.com

Education: Cử nhân Kiến trúc, Đại học Tiểu bang Washington; Cử nhân Khoa học Tự nhiên ngành Nghiên cứu Kiến trúc, Đại học Tiểu bang Washington
Occupation: Hiệu trưởng, Kiến trúc sư tại Jackson|Kiến trúc Chính
Statement:

Với tư các là Ủy viên Hội đồng của Thành phố Incumbent của quý vị, tôi đã đang đại diện tiếng nói của Quý vị, đảm bảo rằng mọi quyết định đều mang lại quyền lợi tốt nhất cho công dân của chúng ta. Tôi tin tưởng vào giá trị chung của công dân và tiềm năng của cộng đồng chúng ta cũng như tôi nhận thấy những quyết định thách thức mà chính quyền địa phương đang phải đối mặt.

Tầm nhìn của tôi đối với Snoqualmie là tiếp tục tìm ra nguồn doanh thu cân bằng không chỉ dựa vào mức tăng trưởng gia tăng và tiếp tục trở thành người đấu tranh trong việc quản lý sự tăng trưởng trong tương lai một cách có trách nhiệm, thúc đẩy sự tham gia và hợp tác cởi mở của cộng đồng, đảm bảo an toàn cho các khu phố của chúng ta, bảo vệ bản sắc độc đáo của Lịch Sử Snoqualmie, và giảm thuế và các loại phí – nhưng không phải bằng cách hy sinh các dịch vụ cộng đồng thiết yếu.

Chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng cho tương lai của Snoqualmie. Nếu tái đắc cử, thì tôi sẽ là người bênh vực cho quyền lợi của công dân và là lãnh đạo mạnh mẽ, độc lập mà Snoqualmie mong muốn. Rất cảm ơn quý vị bỏ phiếu bầu cho tôi.

27 vi-VN Production