King County logo
v1.0.0

Thành phố Snoqualmie

Hội đồng Vị trí Số 3

No photo submitted

Anna Sotelo

PO BOX 164

SNOQUALMIE, WA 98065

Education: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Occupation: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Statement:

Ứng cử viên không nộp thông tin.

Bryan Holloway

Bryan Holloway

7015 LAUREL AVE SE

SNOQUALMIE, WA 98065

(425) 524-5437

d.bryan.holloway@gmail.com

Education: Bằng cử nhân Ngành Kỹ thuật Cơ khí - Đại học North Dakota 1985. Quản lý Dự án Ứng dụng, Đại học Vilanova 2009
Occupation: Hơn 35 năm làm việc tại Công nghệ Thông tin Boeing. Kỹ sư, Quản lý, Quản lý dự án
Statement:

Kinh nghiệm Bầu cử: Hội đồng Thành phố Snoqualmie 16 năm. Thị trưởng Dự bị (2018, 2019). Rất nhiều Ủy ban. Diễn đàn Lưu vực sông Snoqualmie Quận King.

Chúng tôi đã sống tại Snoqualmie 22 năm, nhận ra rằng đây là cộng đồng tốt nhất dành cho gia đình tôi. Tôi dành sự quan tâm sâu sắc đến Snoqualmie và rất tự hào khi được gọi đây là nhà. Trong 16 năm phục vụ tại Hội đồng, tôi đã có cơ hội được thay mặt quý vị làm việc với những ủy viên hội đồng, thị trưởng và các nhân viên thành phố cho một thành phố nơi được nhắc đến trong các Thị trấn ở Washington Tốt Nhất để Nuôi dạy con cái, Những nơi Đáng Sống tại Hoa Kỳ và Những Thành phố An toàn nhất tại Washington. Thành tích hội đồng là kết quả của cả sự cộng tác và độc lập vì tôi thực sự cân nhắc mọi mặt và đo lường mọi kết quả mà không hề thiên vị. 

Với lá phiếu của quý vị, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm sự cân bằng tốt nhất giữa các dịch vụ và trách nhiệm tài chính trong khi vẫn giữ được nét đặc trưng của thành phố xinh đẹp của chúng ta, một nơi mà ta có thể tự hào và gọi là nhà.

27 vi-VN Production