Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Shoreline

Hội đồng Vị trí Số 5

Eben Pobee

Eben Pobee

924 N 199TH ST

SHORELINE, WA 98133

(206) 393-8092

electebenpobee@gmail.com

electebenpobee.com

Education: Cử nhân Mỹ thuật, Đại học Ghana; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Concordia
Occupation: Quản lý Tài chính, EPOBS Solutions; Cố vấn, B-Construction UG.
Statement:

Tôi quyết định tranh cử để đem đến cho khu dân cư của chúng ta những cơ hội mà Shoreline đã từng cho tôi trước đây và để lên tiếng cho những người bị bỏ qua và không được phục vụ. Tôi thật may mắn khi được sống trong Giấc mơ Mỹ ở Shoreline. Tôi được truyền cảm hứng từ gia đình và được thúc đẩy bởi cam kết phục vụ công chúng với danh dự và sự liêm chính. 

 

Trách nhiệm lớn nhất của chúng ta là xây dựng một thành phố tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo. Với tư cách là người lãnh đạo cộng đồng, người chồng và người cha của ba đứa con, tôi tự hỏi: làm thế nào chúng ta có thể thích ứng với sự phát triển, đồng thời tôn trọng môi trường của chúng ta và những nhu cầu của cộng đồng? Quy trình đưa ra quyết định của Shoreline cần dễ hiểu hơn để mọi người có thể đóng góp ý kiến.

 

Tôi cam kết lắng nghe những quan ngại của quý vị, nghiên cứu các vấn đề, xây dựng sự đồng thuận, và ra quyết định mang lại lợi ích cho người dân và các doanh nghiệp tại Shoreline. Được sự ủng hộ từ: Thượng nghị sĩ Salomon, Dân biểu Davis, Phó Thị trưởng Scully, các Ủy viên Hội đồng Chang, McConnell, và Robertson, cùng nhiều bạn bè và hàng xóm.

27 vi-VN Production