King County logo
v1.0.0

Thành phố Shoreline

Hội đồng Vị trí Số 1

No photo submitted

David Y. Chen

20126 BALLINGER WAY #303

SHORELINE, WA 98155

(206) 402-7637

david@electdavidchen.com

electdavidchen.com

Education: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Occupation: Ứng cử viên không nộp thông tin.
Statement:

Ứng cử viên không nộp thông tin.

John Ramsdell

John Ramsdell

731 N 148TH ST

SHORELINE, WA 98133

electjohnramsdell@gmail.com

electjohnramsdell.com

Education: Bằng Thạc sĩ Hành chính Công, Đại học Tiểu Bang Arkansas; Bằng Thạc sĩ về Tâm lý học Lâm sàng, Đại học Antioch, Seattle; Cử nhân Khoa học Xã hội về Khoa học Chính trị, Đại học Bates.
Occupation: Giám đốc Điều hành Bộ phận Hỗ trợ Lâm sàng cho Khách hàng, First Choice Health
Statement:

Tôi đang tranh cử vào Hội đồng Thành phố vì tôi muốn trở thành ủy viên hội đồng đầu tiên mà cư dân tại Shoreline nghĩ đến khi họ muốn tiếng nói của mình được lắng nghe. Để thúc đẩy quyền bình đẳng của cử tri, tôi là ứng cử viên hội đồng Shoreline duy nhất giới hạn các khoản đóng góp cho chiến dịch tổng cộng là $500 thay vì $2,000.

Với vai trò là một nhà tổ chức cộng đồng, tôi đã khởi xướng thành công và chỉ đạo việc Shoreline mua một lô đất tư nhân gần đây ở Westminster Triangle để xây dựng thành một công viên công cộng. Tôi đã chủ trì và gây quỹ hiệu quả cho Hiệp hội Khu phố Westminster Triangle trong hơn 10 năm và ủng hộ các dự luật tiên khởi địa phương, bao gồm dự luật bỏ phiếu cho các Công viên của Shoreline. Trong hơn 25 năm làm việc với vai trò là một bác sĩ về sức khỏe hành vi, tôi đã giúp đỡ những công dân dễ bị tổn thương nhất của Quận King, bao gồm người già, người lớn bị khuyết tật, người vô gia cư và trẻ em là con nuôi. 

Học vấn, chuyên môn và kinh nghiệm làm tình nguyện của tôi giúp tôi xứng đáng trở thành một ủy viên hội đồng mà cư dân Shoreline sẽ luôn tự hào.

27 vi-VN Production