Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Shoreline

Hội đồng Vị trí Số 3

Laura Mork

Laura Mork

20126 BALLINGER WAY NE PMB 271

SHORELINE, WA 98155

(206) 883-4255

vote4lauramork@gmail.com

www.electlauramork.com

Education: Cử nhân Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật Hóa học, Đại học Washington; Chuyên gia Quản lý Dự án (PMP), Viện Quản lý Dự án (PMI)
Occupation: Kỹ sư, Quản lý Dự án và Cơ sở cho các cơ sở công nghiệp và thương mại
Statement:

Khi Shoreline phát triển, tôi sẽ nỗ lực để thu hút sự đa dạng của người tham gia vào công cuộc định hình tương lai. Tôi sẽ sử dụng lăng kính công bằng để xem xét nhu cầu của những người sống và làm việc tại Shoreline để đảm bảo rằng tất cả các cư dân và cộng đồng doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn lực có sẵn. Tôi sẽ khuyến khích các khoản đầu tư để cải thiện cơ sở hạ tầng để tất cả các khu dân cư có quyền tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Tôi ủng hộ cải thiện công viên, kết nối các tuyến đường xe cho xe đạp và vỉa hè, cây xanh và nỗ lực để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến khí hậu. 

Trong 25 sống tại Shoreline, tôi đã là một tình nguyện viên năng động và một viên chức nhà nước. Tôi là Chủ tịch Ủy ban Quy hoạch của Shoreline và là Ủy viên Hội đồng của Khu xử lý Nước thải Ronald. Tôi được lãnh đạo Shoreline, tổ chức môi trường, đảng viên đảng dân chủ của khu và Quận King ủng hộ. Những người ủng hộ cụ thể tại www.electlauramork.com.

Tôi cam kết nỗ lực để phát triển Shoreline trở thành một địa điểm tuyệt vời, bền vững để sống và hoạt động kinh doanh. Rất cảm ơn quý vị đã bỏ phiếu bầu cho tôi.

27 vi-VN Production