Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Sammamish

Hội đồng Vị trí Số 5

Kali Clark

Kali Clark

704 228TH AVE NE #706

SAMMAMISH, WA 98074

(732) 795-0828

electkaliclark@gmail.com

electkaliclark.com

Education: Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Khoa học Môi trường, Đại học Regis; Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường, Đại học Washington
Occupation: Quản lý Cấp cao Trường hợp Khẩn cấp, Sound Transit
Statement:

Tôi tranh cử vào Hội đồng Thành phố để thể hiện khả năng lãnh đạo hiệu quả và tư tưởng tiến bộ mà Sammamish đáng được hưởng. Vào thời điểm quan trọng này, chúng ta cần các nhà lãnh đạo có khả năng đã được chứng minh để xác định những thách thức trong tương lai, xây dựng các giải pháp thông qua sự tham gia của cộng đồng và cầu nối để thúc đẩy tiến bộ và gắn kết các khu phố với nhau.

Khi thành phố và khu vực của chúng ta tiếp tục phát triển, tôi sẽ tập trung vào việc duy trì chất lượng cuộc sống, sự an toàn và môi trường của chúng ta, đồng thời đảm bảo tiến bộ của khu vực về vấn đề vô gia cư, phát triển kinh tế địa phương và các khu phố giá cả hợp lý, các khu dân cư có thể đi bộ. Nỗ lực để giảm tắc nghẽn giao thông và hành động vì khí hậu, tôi có kinh nghiệm khi làm quản lý giao thông vận tải và chuyên gia lâm nghiệp sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận phương tiện di chuyển công cộng, mở rộng các công viên và cải thiện cơ sở hạ tầng.

Tôi sẽ đưa các giá trị và ưu tiên của người dân Sammamish đến hội đồng, xây dựng một chương trình nghị sự hỗ trợ cộng đồng của chúng ta, giải quyết các nhu cầu của địa phương và hỗ trợ các khu phố của chúng ta. Tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị. Tự hào được sự ủng hộ của Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King và Đảng viên Đảng Dân chủ Khu vực Lập pháp 5, 41 và 45.

Rich Benack

Rich Benack

3020 ISSAQUAH PINE LAKE RD SE #313

SAMMAMISH, WA 98075

RichBenack4CityCouncil@outlook.com

www.richbenackforcitycouncil.com

Education: Cử Nhân Khoa học Tự nhiên Ngành Toán học, Đại học Illinois; Thạc sĩ Ngành Địa lý, Đại học Nebraska; Thạc sĩ Ngành Tư pháp Hình sự, Tiểu bang Michigan
Occupation: Chuyên gia An ninh mạng, Chuyên gia Thôi miên trị liệu, Thám tử Tư, Sĩ quan Quân đội đã Nghỉ hưu
Statement:

Tôi rất lo ngại về vấn đề tăng lưu lượng giao thông, thời gian đi làm dài hơn và sự chậm trễ trong việc di chuyển quanh thị trấn mà tất cả chúng ta đều đã trải qua do việc phát triển quá mức ở vùng Plateau. Tôi sẽ chống lại bất kỳ động thái phát triển mới nào nếu không có đủ cơ sở hạ tầng hỗ trợ.   

Tôi đã từng làm việc trong lĩnh vực an toàn công cộng nên tôi hiểu tầm quan trọng của việc tập trung vào khống chế tội phạm và an toàn công cộng. Chúng ta cần cung cấp cho những lực lượng phản ứng tuyến đầu các nguồn lực thích hợp để tiếp tục giữ an toàn cho tất cả chúng ta. 

Việc tham gia Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh đã cho tôi thấy tầm quan trọng của việc thấu hiểu nhu cầu của thanh thiếu niên và người cao tuổi của chúng ta cũng như cung cấp đầy đủ quyền tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Nếu được bầu, tôi đã sẵn sàng từ ngay ngày đầu sẽ tập trung vào các vấn đề, chính sách và kế hoạch quan trọng ảnh hưởng đến Sammamish. Kinh nghiệm của tôi khi làm việc với các tổ chức chính phủ địa phương và liên bang cũng như khi làm nhân viên thành phố rất quan trọng trong việc giúp tôi phục vụ quý vị tốt hơn.

27 vi-VN Production