Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Renton

Hội đồng Vị trí Số 6

Ruth Perez

Ruth Perez

PO BOX 58364

RENTON, WA 98057

ruthperezforrenton@comcast.net

www.ruthforrenton.com

Education: Bằng Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh, Bằng Cử nhân về Khoa học Truyền thông, Chứng chỉ Nâng cao về Lãnh đạo Đô thị.
Occupation: Thành viên Hội đồng Thành phố Renton và chủ doanh nghiệp nhỏ.
Statement:

Bảy năm trước, tôi rất vinh dự được bầu vào Hội đồng Thành phố Renton. Với tư cách là thành viên hội đồng, tôi đã làm việc hết mình để đảm bảo rằng Renton tiếp tục là một nơi tuyệt vời để sống, làm việc và xây dựng gia đình.

 

Giữa bối cảnh chúng ta đang xây dựng lại nền kinh tế sau đại dịch, tôi quyết tâm dẫn dắt Renton sang chương tiếp theo trong công cuộc xây dựng một môi trường có tính tương trợ. Thành phố của chúng ta thật may mắn vì có nguồn năng lượng dồi dào và thịnh vượng, nhưng hiện nay lại phải đối mặt với nhiều thách thức đòi hỏi sự lãnh đạo mạnh mẽ và cam kết xây dựng các giải pháp chính sách thông minh. Với tư cách là Thành viên Hội đồng Thành phố Renton, tôi sẽ tiếp tục ưu tiên các vấn đề thực sự tác động đến cuộc sống hàng ngày của người dân - đảm bảo một nền kinh tế vững mạnh, mang lại nhiều việc làm hơn, giảm tội phạm và tình trạng vô gia cư, hỗ trợ các chính sách hòa nhập, giải quyết các vấn đề về vận tải và giao thông của thành phố, mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở và cân đối ngân sách thành phố bền vững.

 

Tôi trân trọng sự ủng hộ không ngừng của quý vị.

27 vi-VN Production