King County logo
v1.0.0

Thành phố Renton

Thẩm phán Tòa án Thành phố Vị trí Số 1

Jessica Giner

Jessica Giner

P.O. BOX 27113

SEATTLE, WA 98165

(425) 466-0619

theginerjudicialcommittee@gmail.com

www.theginerjudicialcommittee.com

Education: Cử nhân Khoa học Xã hội (cum laude), Đại học Seattle; Tiến sĩ Luật, Trường Luật Đại học Seattle
Occupation: Thẩm phán Tòa án Thành phố Renton
Statement:

Thẩm phán Giner được Thị trưởng Pavone và các thành viên của Hội đồng Thành phố Renton bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án Thành phố vào tháng 3 năm 2021. Với 15 năm kinh nghiệm về pháp lý hòa giải và từng phục vụ với vai trò là Thẩm phán Tạm thời tại hàng chục tòa án, Thẩm phán Giner là người ra quyết định sáng suốt và công bằng và được Hiệp hội Luật sư Đoàn Quận King đánh giá là “Đủ Tiêu chuẩn Đặc biệt”. Ngoài ra, bà cũng nhận được đánh giá cao từ sáu hiệp hội luật sư nhỏ khác.

Là người gốc ở phía Nam Quận King, Thẩm phán Giner tích cực hợp tác với Renton Rotary và Phòng Thương mại, và huấn luyện cho một nhóm trong Vụ kiện Giả định ở trường trung học. 

Được sự ủng hộ từ: Hội Phụ nữ Chính trị Quốc gia Washington; Công đoàn Thợ máy Hàng không Vũ trụ (IAM 751); Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King; Đảng viên Đảng Dân chủ khu vực thứ 11, 33, 37 và 41; Đảng viên Đảng Dân chủ vì Đa dạng & Hòa nhập; Thị trưởng Armondo Pavone; Cựu Thị trưởng Denis Law; Thẩm phán Về hưu Charles Delaurenti và hơn 40 thẩm phán khu vực

27 vi-VN Production