Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Redmond

Hội đồng Vị trí Số 2

Steve Fields

Steve Fields

16909 NE 105TH STREET

REDMOND, WA 98052

(425) 444-3188

stevefieldsredmond@gmail.com

electstevefields.com

Education: Cử nhân Khoa học, Đại học Bang San Diego. Chứng nhận Quản lý và Điều hành của Chính phủ
Occupation: Giám đốc Tài chính và Quản lý Hoạt động của Chính phủ. Chủ doanh nghiệp Redmond, Thành viên Hội đồng Thành phố
Statement:

Bốn năm trước, tôi đã mang kinh nghiệm thực tế của mình trong lĩnh vực tài chính, cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường tới Hội đồng Thành phố. Để làm việc với một Hội đồng đổi mới đáp ứng được yêu cầu của quý vị, tôi đã tuyên bố Tình trạng khẩn cấp về Khí hậu, ủng hộ việc xây dựng Trung tâm Người cao tuổi mới, cải thiện chính sách tài chính và tăng cường hỗ trợ cho cộng đồng và các doanh nghiệp nhỏ của chúng ta trong thời kỳ COVID.

Với sự giúp đỡ của quý vị, chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Tôi sẽ tiếp tục hoạt động vì mong muốn tiếp cận toàn diện và hướng tới sự phát triển cho cộng đồng, sử dụng hợp lý tiền thuế, giảm thiểu biến đổi khí hậu và một cộng đồng bình đẳng cho tất cả mọi người. Tôi rất hãnh diện và vinh dự được đại diện cho quý vị và dẫn dắt Redmond hướng tới một tương lai bền vững và lành mạnh hơn. Tôi thực sự trân trọng từng lá phiếu bầu của quý vị!

Được sự ủng hộ từ: Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King; Đảng Dân chủ Khu vự lập pháp số 48; Hội Chính trị Phụ nữ Da màu; Đảng Dân chủ vì Đa dạng và Hòa nhập; Câu lạc bộ Sierra; Thượng nghị sĩ Tiểu bang Patty Kuderer và Joe Nguyen; Dân biểu Bang Jamila Taylor; Các Ủy viên Hội đồng Jessica Forsythe và Varisha Khan; cựu Thị trưởng Rosemaire Ives; và nhiều hơn nữa.

Janet Richards

Janet Richards

2612 185TH AVE NE

REDMOND, WA 98052

(425) 372-6212

janet@janet4redmond.com

janet4redmond.com

Education: Cử nhân Khoa học Xã hội Chuyên ngành Thần học và Hệ thống Thông tin Quản lý, Đại học Ambassador
Occupation: Cố vấn Quản lý Dự án, Phó Chủ tịch Dịch vụ Nhân sự Redmond, Chủ Doanh nghiệp
Statement:

Người dân giàu thì Redmond mới mạnh. Để đạt được mục tiêu trên, tôi sẽ mang đến sự hợp tác sâu rộng và lãnh đạo theo hướng hòa nhập cho hội đồng, để chúng ta có thể cân bằng các mục tiêu tăng trưởng với mục tiêu giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu và chênh lệch thu nhập, đảm bảo thành phố sẽ phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid và duy trì môi trường an toàn cho tất cả mọi người. Bằng cách sử dụng sức mạnh tập thể của chúng ta và kiến tạo nên những giải pháp cho tương lai, chúng ta sẽ thịnh vượng.

Trên cương vị là ủy viên hội đồng dịch vụ nhân sự, tôi chú trọng đến việc cấp kinh phí để hỗ trợ cộng đồng đa dạng của thành phố, đặc biệt là trong đại dịch Covid. Tôi đã sống tại Redmond 12 năm, là mẹ của ba người con, thành viên của Tổ Hành động Đòi Quyền Bình đẳng cho Cộng đồng của Redmond PD, và phục vụ trong Hội đồng Đảm bảo Hòa nhập, Đa dạng Thành phần và Công bằng về Sức khỏe cho Trẻ em. Bốn năm tới sẽ thay đổi Redmond trở thành khu giao thông vận tải trọng yếu. Tôi sẽ nỗ lực để duy trì nét cuốn hút độc đáo của thành phố, đồng thời hoan nghênh những cơ hội mới và những con người đa dạng mà điều này sẽ mang đến.

Được sự ủng hộ từ: Thị trưởng Redmond Birney; Cựu Thị trưởng Marchione; Ủy viên Hội đồng Carson, Kritzer, Padhye; các Đảng viên Đảng Dân chủ Khu 45; Dân biểu khu 45 Goodman và Dân biểu khu 48 Walen; Liên minh Doanh nghiệp Phía Đông; và nhiều thành viên trong cộng đồng.

27 vi-VN Production