Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Pacific

Hội đồng Vị trí Số 5

Lawrence Boles, III

Lawrence Boles, III

396 WHITE RIVER DRIVE

PACIFIC, WA 98047

(206) 518-1921

lcboles1980@yahoo.com

Education: Tiến sĩ Thần học
Occupation: Mục sư, DD
Statement:

Tôi đang vận động tranh cử vào Hội đồng Thành phố Pacific vì tôi tin tưởng vào những điều tốt đẹp mà dịch vụ công cộng có thể làm để cải thiện đời sống cho người dân của chúng ta. Tôi hình dung về một cộng đồng nơi mọi người có nhà ở ổn định và tiếp cận các nguồn lực mà họ cần để phát triển. Chính quyền địa phương có thể trợ giúp người dân của chúng ta khi chúng ta vượt qua và phục hồi sau đại dịch. 

Ưu tiên của tôi đối với Hội đồng là: đầu tư vào các công viên công cộng của chúng ta, giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư và đảm bảo sự an toàn của cộng đồng. Tôi sẽ nỗ lực để duy trì các công viên và sân chơi công cộng của chúng ta sạch đẹp và mang lại cho các gia đình và cộng đồng một địa điểm an toàn để tụ họp và vui chơi. Chúng tôi có thể giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư với lòng trắc ẩn bằng cách cùng nỗ lực và cung cấp nguồn hỗ trợ cho những người hiện đang vô gia cư. Tôi tự hào về công việc mà mình đã làm liên quan đến việc thực thi luật pháp để giảm bạo lực băng đảng và cố vấn cho thanh thiếu niên. Chúng ta cần có trách nhiệm giải trình và sự hợp tác với người ứng cứu đầu tiên để bảo vệ cộng đồng của chúng ta an toàn. 

27 vi-VN Production