Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố North Bend

Hội đồng Vị trí Số 2

Alan Gothelf

Alan Gothelf

450 SE 9TH ST

NORTH BEND, WA 98045

Alan.gothelf@gmail.com

Education: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Tiểu bang California, Northridge
Occupation: Bán hàng
Statement:

Được làm Ủy viên Hội đồng cho quý vị là một vinh dự và cũng là một đặc ân. Tăng trưởng là một trong những thách thức lớn nhất của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục đảm bảo duy trì nét độc đáo nơi thị trấn nhỏ của chúng ta trong khi vẫn khiến các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm về những tác động của họ đối với cơ sở hạ tầng của chúng ta. Ưu tiên số một của tôi luôn là sự an toàn của cộng đồng, vì sự ưu tiên này, Tôi đã cống hiến bảy năm làm việc trong Khu Chữa cháy và Cứu hộ Eastside, và được bầu làm Chủ tịch trong 8 năm qua. Tôi tự hào khi giữ được mức thuế bất động sản ở mức thấp đồng thời tôn trọng lòng tin trong việc quản lý một cách hiệu quả tiền thuế của quý vị. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để bảo đảm sự đầu tư của quý vị được sử dụng một cách khôn ngoan và minh bạch. Tôi sẽ lắng nghe và phối hợp với các cư dân thành phố tuyệt vời chúng ta, và tôi mong muốn nhận được phiếu bầu của quý vị vào tháng Mười Một này.

27 vi-VN Production