King County logo
v1.0.0

Thành phố North Bend

Hội đồng Vị trí Số 4

Ross Loudenback

Ross Loudenback

640 SE 5TH ST

NORTH BEND, WA 98045

(425) 888-3708

Ross.Loudenback@Gmail.com

Ross.Loudenback@Gmail.com

Education: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Tiểu bang New Mexico
Occupation: Bán hàng Công nghiệp
Statement:

Chúng tôi đã chuyển đến North Bend 30 năm trước, có lẽ bởi cùng một lý do như nhiều quý vị, đây là một nơi tuyệt đẹp và an toàn để sinh sống. Tôi cam kết bảo vệ môi trường của thành phố nhỏ của chúng ta. 

Là một ủy viên Hội đồng, tôi đã vinh dự được thay mặt cho các công dân của North Bend nỗ lực thoát khỏi thời kỳ hoãn cấp nước, đảm bảo một sở cảnh sát dựa vào cộng đồng và bắt đầu quá trình rất đỗi cần thiết để xây dựng lại cơ sở xử lý nước thải của chúng ta. Còn nhiều điều nữa phải làm, bao gồm đảm bảo nguồn giảm thiểu bổ sung cho hệ thống nước của chúng ta và phát triển một cơ sở kinh doanh vững mạnh để mọi người sống và làm việc trong cộng đồng của chúng ta.

Tôi hiện đang đại diện cho North Bend tại Hiệp hội Sound Cities và Hiệp hội các Chính quyền Snoqualmie Valley. Tôi có kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng để giải quyết những thách thức mà North Bend phải đối mặt trong tương lai và tôi rất mong quý vị ủng hộ tôi vào ngày bầu cử. 

27 vi-VN Production