Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Normandy Park

Hội đồng Vị trí Số 4

Mike Bishoff

Mike Bishoff

433 SW 189TH PL

NORMANDY PARK, WA 98166

(206) 679-4720

mikebishoff@outlook.com

Education: Cử nhân Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Côn trùng học và Thực vật học
Occupation: Cố vấn Quản lý
Statement:

Xin chào các Người hàng xóm của Normandy Park!

Ưu tiên hàng đầu của tôi là sự vững mạnh về tài chính dài hạn và trọng tâm hàng ngày của tôi bao gồm những thách thức liên tục về ngân sách mà thành phố nhỏ của chúng ta phải đối mặt. Với thu nhập hạn chế, chúng ta cần phải thường xuyên cảnh giác về sự cân bằng của doanh thu cùng với dịch vụ chất lượng cao mà chúng ta mong đợi một cách hợp lý từ thành phố xinh đẹp này. Với tư cách là người bênh vực "không có thuế mới" , tôi tin chúng ta có thể tạo ra dòng doanh thu phát triển kinh tế hiệu quả để phát triển và duy trì triển vọng tài chính vững chắc.

Gia đình tôi và tôi đã sống ở Normandy Park trong mười hai năm, tích cực nuôi dạy con cái từ lớp mầm non đến lớp 12, bắt đầu với Marvista và bây giờ là Trường Trung học Phổ thông Mt. Rainier. Do đó, tôi đã đầu tư sâu vào lợi ích chung của thành phố. Đáng chú ý nhất là các nhu cầu về tài chính, môi trường và xã hội của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ văn hóa giúp chúng ta khỏe mạnh và chào đón tất cả mọi người! Tôi vẫn sẽ cống hiến cho lợi ích cộng đồng và rất biết ơn sự hỗ trợ liên tục của quý vị.

Craig Daly

Craig Daly

17215 8TH AVE SW

NORMANDY PARK, WA 98166

(206) 241-6578

Dalycraig@hotmail.com

Education: Đại học Highline (Đang theo học) Ngành Hành chính Tư pháp Hình sự
Occupation: Hiện tại đang thất nghiệp, Theo học ngành Hành chính Tư pháp Hình sự
Statement:

Xin chào những cư dân của Normandy Park,

Tên tôi là Craig Daly. Đây là lần thứ hai tôi tranh cử cho một vị trí trong hội đồng thành phố.

Mục tiêu của tôi về vị trí này không phải để tôi thúc đẩy chương trình nghị sự của mình thông qua, mà là để được mọi người được lắng nghe. Tôi đã tham gia và hoàn thành một lớp nhân sự vì tôi coi trọng những giá trị đạo đức này. Tôi mong muốn được phục vụ cộng đồng và đảm bảo rằng quý vị được lắng nghe. Tôi tin rằng một hội đồng mạnh bắt đầu bằng việc lắng nghe và xây dựng lòng tin. Tính minh bạch là điều mà tôi luôn đấu tranh và là điều chúng ta cần đem trở lại. Để giúp chúng ta đạt được điều đó một lần nữa bằng cách nói với hội đồng thành phố rằng chúng ta muốn thay đổi. Tôi ở đây là để lắng nghe và làm việc cho quý vị. Đó là lý do tôi ứng cử. Cảm ơn. Craig Daly.

27 vi-VN Production